Sökning: "reluctance motor"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden reluctance motor.

 1. 1. Utvärdering av roterande borstlösfrekvensomformare tillspårledningar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Leith Aldahan; Ivan Kudoori; [2019]
  Nyckelord :Frequency converter; induction motor; track circuit; asynchronous motor; railway signaling; reluctance motor; RAMS; Frekvensomformare; asynkronmotor; spårledning; asynkronmaskin; signalsystem; reluktansmotor; RAMS;

  Sammanfattning : Spårledningar används inom tunnelbanan för att visa tågets position samt bestämma tågets hastighet genom att bryta spänningsamplituden i signalen vid olika frekvenser. Frekvensen till spårledningen fås från en roterande frekvensomformare. I dagens anläggning används roterande frekvensomformare med borstar. LÄS MER

 2. 2. Design and comparison of PMaSynRM versus PMSM for pumping applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Briggner; [2018]
  Nyckelord :Demagnetization; economic evaluation; permanent magnet assistance; synchronous reluctance machine; Avmagnetisering; ekonomisk utv¨ardering; permanentmagnetassistans; synkron reuktansmaskin;

  Sammanfattning : This master thesis aimed to design a permanent magnet assisted synchronous reluctancemachine (PMaSynRM) rotor for pump applications which were to be implemented inan existing Induction Machine stator. The machine were to be compared with a similarpermanent magnet synchronous machine (PMSM) with similar torque production in termsof cost and performance. LÄS MER

 3. 3. Material choice for a rotor in a switched reluctance high speed motor

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Christoffer Christiansen; [2017]
  Nyckelord :SRM; switched reluctance motor; Electrical Steel; Materials;

  Sammanfattning : With the increasing environmental impact from the automotive industry, electric vehicles become more and more popular. This combined with the great breakthroughs in fast electronics the switched reluctance motor (SRM) has again gained popularity in recent years. LÄS MER

 4. 4. Efficiency Investigation of Line Start Synchronous Reluctance Motors

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Anton Kersten; [2017]
  Nyckelord :synchronous reluctance motor; line start; direct on-line; induction machine; synchronization capability; efficiency enhancement;

  Sammanfattning : The need to constrain global warming demands new sustainable and green technologies.Line start synchronous reluctance machine technologies offer a big potentialfor future energy savings in industrial applications. LÄS MER

 5. 5. An integrated brake disc and electric drive for vehicle propulsion : A FEASIBILITY STUDY

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Johan Linder; [2016]
  Nyckelord :Axial flux; brake disc; core less rotor; in wheel motor; hub motor; quarter car model; segmented rotor; switch reluctance machine; single teeth winding.; Axialflödes; bromsskiva; enkeltandad lindning; hjulmotor; hub motor kvartfordonsmodell; rygglös rotor; segment rotor; variabel reluktansmaskin;

  Sammanfattning : In this thesis, the feasibility to integrate an brake disc and electric machine is investigated. In wheel motors (IWMs) have several advantages, such as saving space in the vehicle, individual and direct control at the wheels and the absence of a mechanical transmission. LÄS MER