Sökning: "reluktansmotor"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet reluktansmotor.

 1. 1. CURRENT OVERSAMPLING ANALYSIS FOR ADVANCED CONTROL OF ELECTRIC AC DRIVES

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marco Giuliato; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to develop a sensorless control for a synchronous reluctance motor by using the slope measurement of the current ripple introduced by the Space Vector Modulation.The position estimation is performed at each Space Vector Pulse Width Modulation period and it relies on the estimation of current derivatives. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av roterande borstlösfrekvensomformare tillspårledningar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Leith Aldahan; Ivan Kudoori; [2019]
  Nyckelord :Frequency converter; induction motor; track circuit; asynchronous motor; railway signaling; reluctance motor; RAMS; Frekvensomformare; asynkronmotor; spårledning; asynkronmaskin; signalsystem; reluktansmotor; RAMS;

  Sammanfattning : Spårledningar används inom tunnelbanan för att visa tågets position samt bestämma tågets hastighet genom att bryta spänningsamplituden i signalen vid olika frekvenser. Frekvensen till spårledningen fås från en roterande frekvensomformare. I dagens anläggning används roterande frekvensomformare med borstar. LÄS MER

 3. 3. Design and Analysis of a Fractional-Slot Concentrated-Wound PM-Assisted Reluctance Motor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Elektrisk energiomvandling

  Författare :Luigi Marino; [2015]
  Nyckelord :concentrated windings; demagnetization; distributed windings; ferrite; finite element method; loss distribution; natural and over compensation; overlaod; permanentmagnet assisted synchronous reluctance motors; permanent magnets; rare earth magnets NdFeB ; reluctance torque; temperature effects; torque ripple; avmagnetisering; ferrit; finita elementmetoden; fördelade lindningar; förlust distribution; koncentrerade lindningar; momentrippel; naturligt och överkompensation; permanentmagnet assisterad synkron reluktansmotorer; permanentmagneter; reluktansvridmomentet; sällsynta jordmagneter NdFeB ; temperatureffekter; överbelastning;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to design and analyse a FSCW PMaSynRM (PermanentMagnet assisted Synchronous Reluctance Motor) for industrial applications. The designprocess includes analytical calculations (initial design and PM amount minimization)and nite element method (FEM) based design optimization. LÄS MER