Sökning: "reluktansmotor"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet reluktansmotor.

 1. 1. Utvärdering av roterande borstlösfrekvensomformare tillspårledningar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Leith Aldahan; Ivan Kudoori; [2019]
  Nyckelord :Frequency converter; induction motor; track circuit; asynchronous motor; railway signaling; reluctance motor; RAMS; Frekvensomformare; asynkronmotor; spårledning; asynkronmaskin; signalsystem; reluktansmotor; RAMS;

  Sammanfattning : Spårledningar används inom tunnelbanan för att visa tågets position samt bestämma tågets hastighet genom att bryta spänningsamplituden i signalen vid olika frekvenser. Frekvensen till spårledningen fås från en roterande frekvensomformare. I dagens anläggning används roterande frekvensomformare med borstar. LÄS MER

 2. 2. Design and Analysis of a Fractional-Slot Concentrated-Wound PM-Assisted Reluctance Motor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Elektrisk energiomvandling

  Författare :Luigi Marino; [2015]
  Nyckelord :concentrated windings; demagnetization; distributed windings; ferrite; finite element method; loss distribution; natural and over compensation; overlaod; permanentmagnet assisted synchronous reluctance motors; permanent magnets; rare earth magnets NdFeB ; reluctance torque; temperature effects; torque ripple; avmagnetisering; ferrit; finita elementmetoden; fördelade lindningar; förlust distribution; koncentrerade lindningar; momentrippel; naturligt och överkompensation; permanentmagnet assisterad synkron reluktansmotorer; permanentmagneter; reluktansvridmomentet; sällsynta jordmagneter NdFeB ; temperatureffekter; överbelastning;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to design and analyse a FSCW PMaSynRM (PermanentMagnet assisted Synchronous Reluctance Motor) for industrial applications. The designprocess includes analytical calculations (initial design and PM amount minimization)and nite element method (FEM) based design optimization. LÄS MER