Sökning: "remanufacture and recycle"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden remanufacture and recycle.

 1. 1. Märkning inom den cirkulära ekonomin - en möjlighet i praktiken?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; linear economy; eco-label; label; reuse; remanufacture and recycle; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : As the world population and the world economy continues increasing, theoverallconsumption in some parts of the world reach even more unsustainable proportions, which in turn leads to negative climate effects. To deal with this problem along with others, the concept circular economy has gained great importance. LÄS MER

 2. 2. Potentials, Enablers and Barriers of a Circular Production System in a Lean Manufacturing Context : A Case Study at Scania

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Thomas Konstantin Schmitt; Christopher Wolf; [2019]
  Nyckelord :Circular Economy; Circular Production System; Lean Manufacturing; Sustainability; Recycling; Remanufacturing; Reusing; Reducing;

  Sammanfattning : Exploitative and profit-oriented business operations are unsustainably depleting the world’s resources and extensively harm the environment. Linear production systems within the manufacturing industry are partly held responsible for this ongoing issue as materials and waste are not getting reused but dumped. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av företagens användning av de 3R:en

  M1-uppsats,

  Författare :Ramin Farmanli; Ahmed Mustafa; [2018]
  Nyckelord :Waste management; End of life; Life cycle analysis; reverse logistic; Waste electrical and electronic equipment; reuse; remanufacture; recycle.; Hållbarhet; återanvändning; produktuppgradering; återvinning; försörjningskedja;

  Sammanfattning : Purpose: To map the companies’ use of the specific 3R’s (reuse, remanufacture and recycle) as well as gain an understanding of  the cooperation opportunities between manufacturing organizations and companies that work with the 3R’s:      1) What factors play a role in the companies’ use of the specific 3R’s?    2) Which cooperation opportunities do the companies’ see from a sustainability perspective?   Method: The study was based on a multiple case design which consisted interviews. The interviews were based on companies that manufacture and develop electronic and electrical equipment (EEE) and companies who are engaged in taking care of the used EEE. LÄS MER

 4. 4. Design av tvättmaskiner för ökad cirkularitet

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Olivia Asp Birgersson; Elisabet Törnered; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med dagens ekonomiska tillväxt stiger levnadsstandarden i samhället samtidigt som konsumtionstakten ökar, vilket leder till att jordens resurser förbrukas i ett allt högre tempo. Till följd av detta börjar riskerna med den traditionella, linjära ekonomin uppmärksammas i allt högre grad, då den utgår från att tillgången till dessa resurser är obegränsad. LÄS MER

 5. 5. Shifting Towards Circular Economy; A case study of the Office Furniture Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Madeleine Bäckström; Charlotte Lindberg; [2016-09-27]
  Nyckelord :Circular Economy; Buiness model canvas; Office furniture; Sustainability;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER