Sökning: "remediering"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet remediering.

 1. 1. Familjefotografier i den digitala tidsåldern: En kvalitativ studie om delning och arkivering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stina Larsson; [2019]
  Nyckelord :fotografi; photography; familjefotografi; family photography; fotoalbum; photo albums; familjealbum; analogt fotografi; digitalt fotografi; analouge photography; digital photography; home mode communication; Kodak culture; remediation; immediacy; hypermediacy; sociala medier; social medias; delning; arkivering; sharing; archive; mediehistoria; media history;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker kvinnor i åldrarna 52–66 och deras förhållningssätt till sina egna arkiverings- och delningspraktiker av familjefotografier, med utgångspunkt i skiftet från analogt- till digitalt foto och dagens fotografiska praktiker med mobilkameran som verktyg. Genom sex kvalitativa intervjuer och teorierna hemmaformad kommunikation, Kodak-kultur, remediering, transparent media och hypermedia blev det möjligt att rama in respondenternas fotografiska praktiker. LÄS MER

 2. 2. På spaning efter remedieringens effekter : En adaptionsanalys av Maja Salomonsson och Nina Jeppsons scenföreställning På spaning efter den tid som flytt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Aksel Hahn; [2019]
  Nyckelord :Adaption; Proust; Remediering; scenkonst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Isn't it good? : En undersökning av hur remediering kan användas som metod för litteraturundervisning i gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Jonas Kragnert Bartholf; [2019]
  Nyckelord :Adaption; remediering; undervisning; Norwegian wood;

  Sammanfattning : Uppsatsen berör hur remediering kan användas för att synliggöra innehållet i litteratur. Exemplet som används för att närma sig frågan består av två estetiska verk. Det ena är The Beatles sång Norwegian wood, från skivan ”Rubber soul” från 1965. Det andra är Haruki Murakamis roman från 1987 med samma namn. LÄS MER

 4. 4. #BreakTheInternet? : Postkoloniala motståndspraktiker i en digital era

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isa Liliestrand; [2017]
  Nyckelord :representation; mediekritik; multimodalitet; Kardashians; kulturell appropriering; remediering;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av postkolonial teori, har representationer inom traditionella, analoga medier en lång historia av kritisk granskning inom det medievetenskapliga fältet. Analysen av representationer i samklang med en övergång från analoga till digitala medier utvecklat kritiken och förskjuter dess fokus från massmedier och mediesystem till mer identitetsorienterade uttrycksformer. LÄS MER

 5. 5. Förintelsen i vitögat : Konstverket Yolocaust som retoriskt projekt i formandet av ett kollektivt minne

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Clara Monserrat Forssén; [2017]
  Nyckelord :Retorik; Förintelsen; Yolocaust; Minnen; Kollektivt minne; Hågkomst; Selfiekultur; Minnesplats; Parodi; Intertextualitet; Hypermediacy; Remediation; Heterotopi; Förintelsemonumentet; Minnesmonument;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker konstverket Yolocaust som retoriskt projekt i formandet av det kollektiva minnet som omger Förintelsen. Det provokativa konstverket aktualiserar kulturella förhållningssätt till Förintelsemonumentet i Berlin och minnesplatser i allmänhet, exempelvis vilka beteenden som är gångbara och hur man framställer sig själv. LÄS MER