Sökning: "remedies"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet remedies.

 1. 1. The EU Trade Defence Improvements under Global Challenges

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jin Li; [2021]
  Nyckelord :WTO; EU; Anti-dumping; TDI; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The amendments for the EU anti-dumping and anti-subsidy rules in 2017 and 2018 show a great change compared to the original ones. This paper will focus on two controversial parts among them, namely the normal value construction under the “significant distortions” and adjustment on the lesser-duty-rule. LÄS MER

 2. 2. Äldre patienter som fastar på en kirurgavdelning - hur upplever de sin munhälsa?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Anna Jansson; Isabella Kjellin; [2020]
  Nyckelord :Munhälsa; Äldre; Fasta; Patientupplevelser; Kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns ett samband mellan dålig munhälsa och ett flertal sjukdomar, nedsatt livskvalitet och välbefinnande. Vid stigande ålder och sjukdom ökar risken för att drabbas av ohälsa i munnen. Ett av de vanligaste problemen med munnen var muntorrhet och drabbar äldre personer i högre grad. LÄS MER

 3. 3. So that our children can dream : A study that follows five people’s emigration journey from North Macedonia to Sweden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Claudia Kamceva; [2020]
  Nyckelord :Unemployment; North Macedonia; Corruption; Migration; Work related migration; emigration; living standards; Arbetslöshet; Nordmakedonien; emigrera; levnadsvillkor;

  Sammanfattning : I denna studie följer man fem olika personers erfarenheter av att ha flyttat från Nordmakedonien till Sverige för att arbeta. Studiens mål är att ta reda på vilka utmaningar individerna upplevde på den Nordmakedonska arbetsmarknaden samt orsakerna som lett till att individerna valt att lämna sitt hemland i hopp om en bättre framtid i Sverige. LÄS MER

 4. 4. ISDS vs. Diplomatic protection : What venue, for future investment disputes, would be the best of choices in accordance to have justified investment protection?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Carlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : From the end of 18th century, investors from the Western hemisphere were in need of a protection for their investors. Whenever, inter alia, host-States of Latin America could not – or did not – assist the foreign investors through sufficient local remedies, investors instead sought remedies through their own government. LÄS MER

 5. 5. Home States' Duty to Protect Human Rights - To what extent is Sweden requiring Swedish corporations to comply with human rights extraterritorially?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gisela Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Public International Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It has been argued that multinational corporations benefit from impunity when it comes to human rights violations due to inadequate corporate regulation in host states as well on the international level. Thus, there are three purposes of this thesis: first to examine to what extent states’ duty to protect human rights can be utilised to hold corporations accountable for human rights violations in their global activities. LÄS MER