Sökning: "remittent"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet remittent.

 1. 1. Röntgenremissens kvalité : - Faktorer som har påverkan i berättigandeprocessen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mimmi Blomberg; Elin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :radiology referral; quality; justification; radiography; referring physician; röntgenremiss; kvalité; berättigande; radiografi; remittent;

  Sammanfattning : Introduktion: Alla röntgenundersökningar med joniserande strålning ska vara berättigade och optimerade. Detta kräver röntgenremisser av god kvalité. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva faktorer som har påverkan i röntgenremissens berättigandeprocess. LÄS MER

 2. 2. Hållbara scenarier och affärsmodeller för specialistkliniker i Sverige folksjukdomen artros i Stockholms läns landsting som exempel -

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Amanda Berninger; Viktor Karlsson; [2012]
  Nyckelord :health care; specialty clinics; health care choice; business model; arthritis; and osteoarthritis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ten per cent of the population in the western world suffer from osteoarthritis – a widespread endemic disease that is estimated to cost the Swedish society equivalent to two per cent of the Swedish GNP annually, corresponding to over 50 billion SEK in 2009 in treatments and lost productivity. With an increasing aging population the incidence of osteoarthritis is expected to be further enhanced. LÄS MER