Sökning: "remote connection"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden remote connection.

 1. 1. Informationssäkerhet i en pandemivärld: En analys av omställningen till hemarbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Andrea Lerdell; Emma Rengholt; [2023]
  Nyckelord :Information security; Pandemic; Home work; Remote work; Human factors; Technical factors; Informationssäkerhet; Pandemi; Hemarbete; Distansarbete; Mänskliga faktorer; Tekniska faktorer;

  Sammanfattning : När COVID-19 pandemin slog till över hela världen i början av 2020 tvingades företag snabbt agera för att hantera medarbetarna och deras arbete. Denna studie undersöker hur företag hanterade informationssäkerhet när arbete flyttades från kontor till hem, och vilka lärdomar som kan dras för att identifiera framgångsfaktorer och fallgropar vid framtida hantering av krissituationer. LÄS MER

 2. 2. Ny på distans : Kontorsarbetares upplevelser av den digitala kommunikationens betydelse under organisationsinträdet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Wilhelmina Leopoldson Fallkvist; [2023]
  Nyckelord :Organizational entry; Digital communication; Social presence; Sensemaking; Covid-19; Organisationsinträde; Digital kommunikation; Social närvaro; Meningsskapande; Covid-19;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att studera socialiseringsprocessens andra fas, organisationsinträdet, inom offentliga organisationer under Covid-19 pandemins tid av rekommenderat distansarbete. Detta görs med ett kommunikativt, digitalt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Decreasing Training Time of Reinforcement Learning Agents for Remote Tilt Optimization using a Surrogate Neural Network Approximator

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jiaming Huang; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One possible application of reinforcement learning in the telecommunication field is antenna tilt optimization. However, one of key challenges we face is that the use of handcrafted simulators as environments to provide information for agents is often time-consuming regarding training reinforcement learning agents. LÄS MER

 4. 4. Från soffan till kontoret : En intervjustudie om chefers upplevelser av att tillämpa en hybrid arbetsform i samband med att det påtvingade distansarbetet avvecklats

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Wilma Björck; Hanna Weberyd; [2023]
  Nyckelord :Management control systems; management tools; change management; hybrid work; Verksamhetsstyrning; styrverktyg; förändringsarbete; hybridarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: När covid-19 plötsligt drabbade världen förändrades arbetssätt och branscher fundamentalt då distansarbete blev en påtvingad arbetsform. Uppmärksammande fördelar med arbetsformen medför en förväntan att distansarbete ska bli varaktig i den postpandemiska eran. LÄS MER

 5. 5. Kostvanor hos studenter som studerat på distans under COVID-19 pandemin : Enkätstudie ur ett Kariologiskt perspektiv

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Tobias Aurelsson; Omar Bitilmal; [2023]
  Nyckelord :COVID-19; Distansstudier; Enkätstudie; Kariologi; Kostvanor.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna enkätstudie var att undersöka om COVID-19 pandemin påverkade kostvanorna hos en grupp studenter på Malmö universitet. Material och metod: En kvantitativ enkätstudie om kostvanor under COVID-19 pandemin utfördes på studenter som studerade på distans på Malmö universitet. LÄS MER