Sökning: "remote laboration"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden remote laboration.

 1. 1. Den välfungerande distanslaborationen : Vad man bör tänka på vid införandet av en laboration på distans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Moa Frih; [2022]
  Nyckelord :Distance laboration; remote laboration; physics education; teachers; students; Distanslaborationer; fysikundervisning; lärare; studenter;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka potentialen i distanslaborationer. Möjligheten till att laborera på distans kan vara en viktig del av undervisningen då man av olika skäl inte kan vara fysiskt närvarande i en laborationssal. LÄS MER

 2. 2. Studentupplevelser av praktiska moment under pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Arej Mahmoud Ali; Sara-Selma Khatib; [2022]
  Nyckelord :Distance education; excursion; field exercise; laboration; pandemic; practical skills; Distansundervisning; exkursion; fältövning; laboration; pandemi; praktiska färdigheter;

  Sammanfattning : Coronapandemin bröt ut våren 2020 och universiteten tvingades till undervisning på distans. Inom ingenjörsprogrammen tränar studenter sina praktiska färdigheter genom praktiska moment. I samband med distansundervisningen har även praktiska moment utförts på distans. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationslösningar i molnet : Examensarbete angående olika nätverkslösningar i WAN

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Tobias Andersson; Victor Hedlund; [2015]
  Nyckelord :WAN; MAN; Remote-network; HOIC; DDos; Site-to-Site; LAN; VPN; Layer2-link; MPLS; Network; Throughput; WAN; MAN; Remote-Network; HOIC; DDos; Site-to-Site; LAN; VPN; Lager2-länk; MPLS; Nätverk; Nedladdningshastighet; Uppladdningshastighet.;

  Sammanfattning : Att koppla samman nätverk över geografiskt olika platser har blivit allt vanligare i dagens samhälle. Rapporten kommer belysa olika WAN-lösningar för att göra detta möjligt. De olika lösningar som kommer belysas i denna rapport är att hyra egen fiber, lager2-länk, MPLS och även VPN. LÄS MER