Sökning: "remote treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden remote treatment.

 1. 1. Virtuell verklighet i analog praktik: En studie av professionella VR-utövares uppfattning om VR-terapi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ludvig Alexander Simonsen; Linda Larsson; [2021]
  Nyckelord :VR-therapy; virtual reality; CBT; phobias; exposure therapy; Social Sciences;

  Sammanfattning : An increasing number of people are suffering from mental illness. The lack of viable treatment options has left many without a proper opportunity to get help, henceforth there is a need for new ways for therapists to give treatment. LÄS MER

 2. 2. NDVI time series analysis for desert locust outbreak detection and quantification analysis of its impact on vegetation productivity of Sahel

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Evangelos Oikonomopoulos; [2020]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Analysis; Primary Productivity; Desert Locust; NDVI; Time Series Analysis; Outbreak Detection; Food Security; Sahel; Insect Disturbances; GEM; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : It has been shown that the semi-arid environment of the Sahelian belt plays an important role in the global carbon uptake as the fluctuation of its primary productivity can be determinant for the global carbon uptake. The insect Schistocerca gregaria commonly known as the desert locust is a disturbance factor that can affect the vegetation productivity for consecutive seasons. LÄS MER

 3. 3. Fossil åkermarks synlighet i LIDAR : fossil åkermarks visuella potential iförhållande till vanliga typer av marktäcket

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Emmy Gustafsson; Caroline Olsson; [2020]
  Nyckelord :LIDAR; Fossil fields; Remote analysis; Visualization; Ground cover; LIDAR; fossil åker; fjärranalys; visualisering; marktäcke;

  Sammanfattning : Uppmärksamheten och intresset för LIDAR data har blivit stort under 2000-talet. Som en väletablerad fjärranalysmetod uppvisar den resultat att studera och den kritisk frågan är ”Hur bra är egentligen resultatet att studera?”. I flera tidigare publiceringar infinner sig ofta en okritisk och positiv inställning till tekniken. LÄS MER

 4. 4. Mental models for decision-making in remote healthcare services : A case study

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Informatik

  Författare :Wilian Molinari; [2020]
  Nyckelord :Information architecture; decision-making; categorization; classification; mental models.;

  Sammanfattning : Mental models are an important theme within information systems. They show how people understand reality, make decisions and how the information flows in order for them to do so. It is particularly challenging to make such decisions when it comes to determining the health of someone, making it a particularly delicate matter. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Digitalization on Student Academic Performance in Higher Education : Investigating the change in academic performance of university level students after a sudden switch to digital education due to the COVID-19 outbreak. Case of Jönköping International Business School.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Meliha Halilić; Dina Tinjić; [2020]
  Nyckelord :Undergraduate Education; Quantitative Study; Field Experiment; Treatment Effect Model; Covid-19; Home-education;

  Sammanfattning : As in any other sector, the Covid-19 outbreak has caused many changes in education, and there is a reasonable expectation for this intervention to have a significant impact on the students and their performance. The purpose of this study was to analyse the effects of the digital semester, imposed on students due to Covid-19 outbreak, on student academic success. LÄS MER