Sökning: "renässansen"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet renässansen.

 1. 1. Études diachroniques de la négation en français depuis le Moyen Âge

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Rasmus Persson; [2019-02-19]
  Nyckelord :franska;

  Sammanfattning : Vi framlägger i den här uppsatsen tesen att franskan i det förflutna har genomgåtttvå eller tre omdaningar beträffande det semantiska värdet av “dubbelnegationen.”I klassisk latin gav två negeringar en positiv utsaga, men i det vulgära senlatinetförtärkte de istället varandra, en egenskap som stannat kvar i de romanska språken(första omdaningen). LÄS MER

 2. 2. Johannes Scottus Eriugena om skapelseberättelserna : En receptionshistorisk studie av Genesis 1-3

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Marie Johansson; [2019]
  Nyckelord :John Scotus Eriugena; Periphyseon; Johannes Scottus Eriugena; John Scotus Eriugena; Eriugena; Erigena; Periphyseon; De divisione naturae; medeltid; västfrankiska riket; paradiset; Genesis 1-3; Gen 1-3; skapelseberättelserna; allegorisk tolkning; historisk tolkning; Augustinus; de Genesi ad litteram; Gregorius av Nyssa;

  Sammanfattning : Irländskfödda Johannes Scottus Eriugena (c. 810-877) verkade som teolog vid Karl II:s hov i det västfrankiska riket. Unikt för honom var att han kunde både grekiska och latin och ägnade sig åt att sammanföra grekiska och latinska kyrkofäders tänkande. LÄS MER

 3. 3. Rokokorummet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för design

  Författare :Niklas Zander; [2018]
  Nyckelord :Rokoko; Bildhugg; Rocaille; Ornamentik; Byggnadshantverk; Inredningsarkitektur; Tektonisk; Scenografisk; Mönsterböcker; Kopparstick;

  Sammanfattning : Detta arbete består av två delar, en teoretisk och en praktisk. I det teoretiska arbete så studeras ursprunget och idén bakom rokokorummets gestalt, samt när i tiden denna gestalt uppenbarade sig. LÄS MER

 4. 4. En studie av skador hos stolar från renässansen 1560-tal till biedermeier 1850-tal. : Ett arbete om sambandet mellan konstruktion, material och skadebild.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Elin Brolin Nord; [2018]
  Nyckelord :Swedish chairs; chairs; techniques; craftmanship; style; constructions; material; material choice; aesthetic; design; damages; mortise joint; conservation; conservator; furnitureconservation; ultimate chair; möbelkonservering; konstruktion; material; materialval; skadebild; skador; renässans; barock; rokoko; gutaviansk; empire; biedermeier; tillverkningstekniker; åtgärder; bevarande; konservering; stol; stolar; stolskonstruktioner; stilar; svagheter; styrkor; svenska; brister; hållbarhet; stilhistoria; den ultimata stolskonstruktionen;

  Sammanfattning : Through the selection of six representative typical Swedish chairs from each era, I present manufacturing techniques and how the craftsmanship has affected the style of the chairs over time. My main source material is the objects themselves. LÄS MER

 5. 5. Hjärtinsufficiens - Inblick i hur behandlingen i Sverige utvecklats sedan renässansen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Malin Floberg; [2018]
  Nyckelord :Hjärtinsufficiens; hjärtsvikt; behandling; renässansen; nutid;

  Sammanfattning : Introduktion: Hjärtinsufficiens, även kallat hjärtsvikt, är ett tillstånd där hjärtats pumpfunktion är nedsatt på grund av bakomliggande hjärtsjukdom. Förr i tiden kallades tillståndet för vattusot och senare hydrops. Vanligtvis är det hypertoni eller hjärtinfarkt med förlust av hjärtmuskelvävnad som kan orsaka hjärtsvikt. LÄS MER