Sökning: "rena förhållandet anthony giddens"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden rena förhållandet anthony giddens.

 1. 1. Tryggheten finns inom mig själv : En hermeneutisk studie om känslor och tankar hos medberoende kvinnor som lever med sina tidigare missbrukande män

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annie Klingstam; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker känslor, upplevelser och tankar hos kvinnor som valt att fortsätta leva tillsammans med sin missbrukande partner, efter att denne blivit nykter och drogfri. Studien baseras på intervjuer med fem kvinnor som valt att fortsätta leva med sina män efter att de genomgått behandling för sitt missbruk. LÄS MER

 2. 2. Jakten på den rätta i rutan : En kritisk diskursanalys av könsrolls- och kärlekskonstruktioner i två svenska dejtingprogram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kajsa Milstam; [2017]
  Nyckelord :Reality dating television programs; social construction; gender role; love ideal;

  Sammanfattning : Reality TV dating shows have increased in popularity during the last decade. The producers of this kind of reality TV tend to claim that their shows represent a true portrayal of social reality. Viewing the world from a social constructivist perspective, social reality and behavior are understood as social constructions. LÄS MER

 3. 3. Ett barnfritt livsval : en studie om frivilit barnlösa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Petra Lind; Cecilia Nordqvist; [2015]
  Nyckelord :Frivillig barnlöshet; barnfri; grundad teori; childless by choice;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka frivilligt barnlösa i en svensk kontext. Med grundad teori som metod har vi satt fokus på individernas egna upplevelser kring livsvalet. Tidigare forskning har främst fokuserat på heterosexuella kvinnor samt frågor som handlar om val kontra omständigheter kring beslutet att inte skaffa barn. LÄS MER

 4. 4. Skenäktenskap i teori och praktik. Ett undantag från rätten till familjeåterförening

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Månsson; [2013]
  Nyckelord :Folkrätt; EU-rätt; förvaltningsrätt; migrationsrätt; mänskliga rättigheter; uppehållstillstånd på grund av anknytning; familjeåterförening; skenäktenskap; public international law; EU law; administrative law; migration law; human rights law; family reunification; marriages of convenience; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan EU-direktivet om rätt till familjeåterförening införlivades i svensk rätt har makar rätt till familjeåterförening i Sverige. Denna rättighet är dock inte absolut, utan bortfaller om äktenskapet med lagtextens ord ingåtts uteslutande för att den ena maken ska få rätt till uppehållstillstånd (s.k. skenäktenskap). LÄS MER

 5. 5. Det finns ingen manual i att hitta kärlek : En hermeneutisk studie om internetdating

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Isabel Henriksson; [2010]
  Nyckelord :Internetdating; hermeneutik; effekter; nackdelar och relationer;

  Sammanfattning : Internetdating är ett relativt nytt fenomen som ökat i popularitet de senaste åren. Men det finns inte så mycket svensk forskning omkring det området.Internetdating verkar i teorin vara ett bra sätt att träffa kärleken.Studiens syfte är att förstå personers upplevelse av internetdating. LÄS MER