Sökning: "renad luft"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden renad luft.

 1. 1. Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :John Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Substation; AIS; GIS; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; SF6; Clean air; Fördelningsstation; ställverk; AIS; GIS; Urban; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; Ombyggnation; luftisolerad; gasisolerad; koncept; truckbrytare; SF6; nätstation; mottagningsstation; renad luft;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of treatment techniques of the effluent air at biogas upgrading plants

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Rickard Skogsdal; [2011]
  Nyckelord :treatment hydrogen-sulfide biogas methane upgrading plants VOC; Rening Svavelväte metan biogas uppgradering uppgraderingsganlägning VOC;

  Sammanfattning : In nature, organic matter is degraded by microorganisms. During the degradation gases formedincludes methane, carbon dioxide, hydrogen sulfide, and small amounts of other gases such asVOCs. This has been utilized with help of anaerobic digesters, where environments have beencreated, in which these organisms thrive. LÄS MER