Sökning: "rendering"

Visar resultat 1 - 5 av 478 uppsatser innehållade ordet rendering.

 1. 1. Aiding Navigation for Groups of Aircraft with Bearing and Distance Measurements

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Mattias Olsson; [2018]
  Nyckelord :Navigational enhancing; consensus filtering;

  Sammanfattning : This thesis extends previous work on navigational aidingof groups of aircraft, primarily intended for the fighter SAAB JAS 39 Gripen,as long as an aircraft gets GPS signals, it is easy to estimate position, but theGPS is relatively easy to jam, rendering alternative methods of positioning necessary.To use internal sensors measuring accelerations and angular velocities is agood replacement on short terms, but gives a drift in positioning over longer timeperiods. LÄS MER

 2. 2. Prissättning i relation till föreningsskuld på bostadsrättsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Fredrik Salman; Jonatan Oldenburg; [2018]
  Nyckelord :Bostadsrätt; informationsasymmetri; informationsbrist; bostadsrättsförening; skuldsättning; Mathematics and Statistics; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kraftig prisökning på Sveriges bostadsrättsmarknad tillsammans med hushållens ökade skuldsättning motiverar en studie som undersöker sambandet mellan bostadsrättspriser och bostadsrättsföreningars ekonomiska förhållanden. Hushållen köper en föreningsandel och därmed indirekt även in sig i bostadsrättsföreningens skuld. LÄS MER

 3. 3. Mäns våld mot kvinnor : ett problem under förhandling: en genusteoretisk policyanalys av den offentliga framställningen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Melissa Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relationer; problemframställning; genusteori; poli-cyanalys; diskurs; men’s violence against women; violence in intimate relationships; problem representa-tion; gender theory; policy analysis; discourse; History and Archaeology; Social Sciences;

  Sammanfattning : I detta uppsatsarbete undersöks fyra statliga handlingsplaner publicerade under perioden 2002–2016 utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Genom Carol Bacchis policy-analysverktyg "What’s the Problem Represented to be?" möjliggörs en diskussion kring hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer framställs som problem, vilka bakomliggande antaganden framställningen grundar sig i samt vilka implikationer som följer. LÄS MER

 4. 4. Interactive out-of-core rendering and filtering of one billion stars measured by the ESA Gaia mission

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Adam Alsegård; [2018]
  Nyckelord :out-of-core rendering; large-scale visualization; hierarchical octree; GPU streaming; realtime filtering.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to visualize the 1.7 billion stars released by the European Space Agency, as the second data release (DR2) of their Gaia mission, in the open source software OpenSpace with interactive framerates and also to be able to filter the data in real-time. LÄS MER

 5. 5. Image Quality-Driven Level of Detail Selection on a Triangle Budget

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ludvig Arlebrink; Fredrik Linde; [2018]
  Nyckelord :Image-Quality; Triangle Budget; Level of Detail; Simplification;

  Sammanfattning : Background. Level of detail is an optimization technique used by several modern games. The level of detail systems uses simplified triangular meshes to determine the optimal combinations of 3D-models to use in order to meet a user-defined criterion for achieving fast performance. LÄS MER