Sökning: "rene magritte"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden rene magritte.

 1. 1. Människosonens beständighet : Bildanalys av två surrealistiska konstverk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Emma Pettersson; [2013]
  Nyckelord :Salvador Dali; René Magritte; Surrealism; Semiotic; Image Analysis.; Salvador Dali; René Magritte; Surrealism; Semiotik; Bildanalys.;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är utifrån litteraturuppgifter samt analys beskriva Salvador Dalis och René Magrittes konstnärliga arbetsmetod, och utifrån detta göra en egen visuell gestaltning. Metoden jag har använt mig utav är litteratur, bildandalys och konstnärliga gestaltningar. LÄS MER

 2. 2. Anna Åstrand MASTERESSÄ Kungliga Konsthögskolan 2011 6421 ord

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Anna Åstrand; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : What do we perceive, how do we perceive it and how do we then describe it? I try to reach an answer by describing artworks by Ida Ekblad, Franz West, René Magritte, Eva Löfdahl and Shunsuke Komatsu. I describe them from different medias into texts. I then try to find common observations and similarities in the texts. LÄS MER