Sökning: "renhetsklassning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet renhetsklassning.

  1. 1. Effektivisera materialhanteringen i Volvo CE:s tankmontering

    M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

    Författare :Osman Ibrahim; [2020]
    Nyckelord :Lean; hydraulic; fuel; tank; Poka Yoke; Volvo; material; cleanliness-control; Lean; hydraul; bränsle; tank; Poka Yoke; Volvo; material; renhetsklassning;

    Sammanfattning : Examensarbetet utfördes på Volvo Construction Equipments anläggning i Hallsberg. Projektet utgick på att studera materialhanteringen i tankmonteringen. VCE monterar idag cirka 50 hydraul- och bränsletankar om dagen och har uppemot 20 olika typer av tankar för Volvos hjullastare och ramstyrda dumprar. LÄS MER