Sökning: "renovering"

Visar resultat 1 - 5 av 334 uppsatser innehållade ordet renovering.

 1. 1. DET ÄR TOMMA LÖFTEN OCH INGENTING HÄNDER - En studie om renoveringen av miljonprogrammet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Camilla Rydberg; [2021-05-10]
  Nyckelord :renovering; miljonprogrammet; gentrifiering; bortträngning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Denna uppsats syftar till att öka kunskapen om hur renoveringen av miljonprogrammet utförs och vilken påverkan det har på de hyresgäster som bor i lägenheterna. Tidigare studier har påvisat att standardhöjande åtgärder har använts i och med renoveringen för att på så sätt kunna höja hyrorna. LÄS MER

 2. 2. Skarvning av stående panel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Emma Svensson; [2021-04-26]
  Nyckelord :wooden paneling; weatherboard; timber; claddning; building conservation; wood siding; träpanel; byggnadsvård; fasad; stående panel; renovering;

  Sammanfattning : This thesis examines and describes methods for splicing vertical wood siding when renovatingand repairing it. This is a common procedure, but it is not described to a great extent in Swedishliterature. The work process and tool choices are in focus. LÄS MER

 3. 3. Analys och underhåll av komponenter i tuff kemisk miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Patrik Axelsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet som rapporten redovisar utfördes i ett av Volvo Group Truck Operation:s (GTO) gjuterier på motorfabriken i Skövde. Här används sandgjutning för att tillverka komponenter till lastbilsmotorer av gjutjärn. I gjutprocessentillverkas sandkärnor enligt Epoxy-SO2-metoden. Sandkärnorna hanteras av robotar i slutna celler. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering av ett flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Marcus Nyman; [2021]
  Nyckelord :Energieffektivisering; energieffektivisera; flerbostadshus; byggnad; Vännäs; examensarbete; högskoleingenjör; energiteknik;

  Sammanfattning : Energianvändningen i världen ökar ständigt för varje år. Detta har med att befolkningen på jorden ökar men även att en energiomställning pågår vilket betyder att fler delar av ens vardag blir elektrifierad. LÄS MER

 5. 5. Gentrifiering genom renovering : Vad avgör om hyresrätter renoveras i vissa områden och andra inte?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Linda Melander; [2021]
  Nyckelord :Hyresrätt; Gentrifiering; Renovering; Logitregression;

  Sammanfattning : Hyresrätt är en populär boendeform i Sverige där många hyresrätter stått inför renoveringsbehov. På senare år har kritik framförts mot stora renoveringar av hyresrätter, även så kallade renovräkningar eller lyxrenoveringar. LÄS MER