Sökning: "renoveringar"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet renoveringar.

 1. 1. Renovering av betongkonstruktioner i vattenverk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Johan Landin; [2019]
  Nyckelord :Betongrenovering; Vattenverk; Betong; Concrete; Water treatment plants; Betongkonstruktion; Armering; Karbonatisering;

  Sammanfattning : Omkring 1970 byggdes och renoverades många vattenverk i Sverige. Dessa beräknades då att ha en livslängd på mellan 50-60 år, vilket i de flesta fall nu har passerat. Det har hittills saknats enhetlig information gällande hur renovering av en bassängkonstruktion i ett vattenverk bäst går till. LÄS MER

 2. 2. Energikartläggning med fokus på ventilation : En fallstudie som undersöker underhåll och dess inverkan på fastigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Jenny Ehn; [2019]
  Nyckelord :Energikartläggning; Energieffektivisering; Underhåll;

  Sammanfattning : För att kunna reducera de effekter som klimatförändringarna orsakar behöver energisystemen effektiviseras. Eftersom fastighetsbeståndet idag mestadels består av äldre byggnader, blir renoveringar och effektiviseringar viktiga för att kunna få ner energianvändningen. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar, problem och möjligheter : En studie om renoveringar i miljonprogram med fokus på social hållbarhet och dialog

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Henrik Hylén; [2019]
  Nyckelord :Million program housing; Social sustainability; dialog; social capital.;

  Sammanfattning : This study aims to shed a light over the challenges, possibilities and problems regarding renovation and rehabilitation of the million program housing. Many million program housing is in acute need of restoration and the monetary cost is high since the housings represent one fourth of the Swedish housing. LÄS MER

 4. 4. Bankers värdering av energieffektiviserande renoveringar vid kreditbeslut- En kvalitativ undersökning av de svenska storbankernas värdering av hållbara renoveringar på det befintliga fastighetsbeståndet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alan Dari Lindahl; Isabella Rucinski; [2018-06-25]
  Nyckelord :banks; energy efficiency; lending; SME;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that there are a number of barriers that hinder the construction of energy efficient housing, one of the barriers being financial difficulties. Some real estate companies have been experiencing a lack of financial means as a key issue for carrying out renovations, as a consequence, the number of sustainable renovations have not been carried out in the required pace. LÄS MER

 5. 5. Leder renovering till gentrifiering? : En fallstudie av ett rekordårsområde i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Simon Svahn; [2018]
  Nyckelord :gentrifiering; logistisk regressionsanalys; disponibel inkomst; inflyttare; utflyttare;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa studie undersöker hur ett nyrenoverat bostadsområde som byggts under rekordåren har påverkats med utgångspunkt att identifiera om gentrifiering föreligger. Utgående från statistik om folkbokförda individer i intervall om fem år genomförs deskriptiv analys samt logistisk regressionsanalys. LÄS MER