Sökning: "renskötselrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet renskötselrätt.

 1. 1. Renskötselrätt och egendomsskydd: Upplåtelseförbudet i 31 § rennäringslagen (1971:437) – ett tillåtet eller otillåtet ingrepp i egendomsskyddet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Appelqvist; [2020]
  Nyckelord :Renskötselrätt; upplåtelseförbud; rättsligt förfogande; egendomsskydd; EKMR; 31§ rennäringslagen 1971:437 ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Renskötselrätt vid lantmäteriförrättning : Hur beaktas rättigheten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erika Berg; Terés Berglund; [2019]
  Nyckelord :renskötselrätt; sakägare; egendomsskydd; markåtkomst; ersättning;

  Sammanfattning : Renskötselrätt innebär enligt rennäringslagen en rätt för samer att använda mark inom ett renskötselområde till underhåll för sig och sina renar. Renskötselrätten grundas på urminnes hävd och tillkommer den som är same och medlem i en sameby. LÄS MER

 3. 3. Naturvården och de samiska markrättigheterna - En rättsvetenskaplig studie om renskötselrätten inom nationalparker.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Mäkitalo; [2019]
  Nyckelord :Renskötselrätt; nationalpark; rennäringslagen; miljöbalken.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En jämförelse mellan nyttjanderätt och renskötselrätt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linn Holmbom; [2018]
  Nyckelord :Nyttjanderätt; Renskötselrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En ren rätt - Ett arbete om renskötselrätten och dess grunder utifrån Girjasdomen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Blandin; [2017]
  Nyckelord :folkrätt; samerätt; renskötselrätt; urbefolkningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna framställning utgör en rättslig analys av Gällivare tingrätts dom angående Girjas sameby. Denna dom är i skrivande stund inte slutligt avgjord utan har överklagats till hovrätten. Tingsrätten slöt sig till att rennäringslagen stred mot egendomsskyddet i regeringsformen och lämnade denna lag utan avseende. LÄS MER