Sökning: "rent determination"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden rent determination.

 1. 1. Konflikten mellan rätten till nationellt självbestämmande och värnandet om territoriell integritet inom folkrätten. – En analys med fokus på Katalonien.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Ragnarsson; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; katalonien; secession; självbestämmanderätt; separatism; internationell rätt; Spanien; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The conflict of Catalonia and Spain has been ongoing for a long time. Autumn 2017 the Catalan separatism escalated and an independent Catalonia was declared after a referendum. Spain responded by withdrawing the autonomy the region previously enjoyed, referring to the Spanish Constitution. LÄS MER

 2. 2. Åldersbestämning av unga individer vid rättsfall

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marcus Ahlén; Niclas Berntsson; [2017-05-19]
  Nyckelord :Åldersbestämning; Patientsäkerhet; konventionell röntgen; datortomografi; magnetkamera;

  Sammanfattning : Bakgrund: Åldersbestämning kan göras i rent medicinskt syfte men de stora flyktingvågorna de senaste åren har lyft fram nödvändigheten av åldersbestämning i rättsmedicinskt syfte. Den vanligaste metoden som används är konventionell röntgen av hand och handled där atlasmetoden av Greulich & Pyle appliceras. LÄS MER

 3. 3. Geotracking : En parameter för morgondagens hyror?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Oskar Nylander; Victor Ryott Hööglund; [2017]
  Nyckelord :Geotracking; rent determination; WiFi; GPS and GSM; Geotracking; besöksflöden; hyressättning; WiFi; GPS and GSM;

  Sammanfattning : Handeln i fysiska butiker står inför en stor utmaning, konkurrensen från e-handeln  tar marknadsandelar. Detta innebär ett problem för butiksinnehavare och därmed även för fastighetsägare. Många är idag överens om att handeln i fysiska butiker kommer att behöva genomgå stora förändringar för att fortsätta attrahera kunder. LÄS MER

 4. 4. Development and Testing of the LOVES Spectrograph

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Petter Thorén; [2016]
  Nyckelord :Atomic Physics; Intrumentation; Spectroscopy; Spectrograph; UV; Ultra-Violet; Wavelengths; Vacuum; Echelle; Iron; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this report we present the testing and development made using the Lund Observatory Vacuum Echelle Spectrograph (LOVES) during the last few years. Hardware development includes an assembly from base components due to relocation and necessary calibrations of the optics. LÄS MER

 5. 5. Avvägningen mellan våldsutsatta barns behov av kontinuitet och återförening vid vårdnadsöverflyttningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Aulona Rrecaj; [2015]
  Nyckelord :familjerätt; förvaltningsrätt; socialrätt; kontinuitet; stabilitet; återförening; vårdnadsöverflyttning; family law; administrative law; social and welfare law; continuity; stability; reunion; costody transfers; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Principen om barnets bästa framhålls i både svensk nationell rätt och i internationella konventioner. Barnets bästa ska vara vägledande i alla beslut som rör barnet, så som barnets boende, umgänge och vårdnad. LÄS MER