Sökning: "rent konstlade upplägg"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden rent konstlade upplägg.

 1. 1. Rent konstlade upplägg - doktrinens utveckling och dess EU-skatterättsliga innebörd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Hellberg; [2022]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; skatterätt; rent konstlade upplägg; wholly artificial arrangements; tax law.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatterätten inom Europeiska unionen har under många år varit under konstant utveckling. EU-skatterätten är ett mångfacetterat område genom att det i vissa avseenden skett en harmonisering, medan skatterätten inom andra områden kvarstår som en del av medlemsstaternas suveräna lagstiftningar. LÄS MER

 2. 2. Den globala skattereformen - En rättsanalytisk studie om hur de s.k. GloBE-reglerna och CFC-reglerna kan komma att påverka varandra

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Kwapisz; [2022]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det finns ett behov av förändring inom det internationella skattesystemet för att kunna hantera utmaningarna med skatteundandragande till följd av den digitala ekonomin. De nuvarande internationella beskattningsprinciperna har några år på nacken och är inte uppdaterade i enlighet med den digitala utvecklingen som skett på senare år. LÄS MER

 3. 3. Den svenska CFC-lagstiftningen i ljuset av skatteflyktsdirektivet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Alexandersson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; CFC-beskattning; Etableringsfrihet; Skatteflykt; Skatteflyktsdirektivet;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2019 trädde Rådets Direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juni om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion i kraft. Uppsatsen undersöker vad skatteflyktsdirektivet innebär för medlemsstaternas möjlighet att CFC-beskatta delägare inom EES. LÄS MER

 4. 4. 2013- och 2019 års riktade ränteavdragsregler och deras förenlighet med EU-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victor Marciniak; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; Tax Law; EU-rätt; EU Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In chapter 24 of the Swedish statute of income taxation there are rules that, translated into english, would be called ”the aimed interest deduction rules”. These rules infringe on the possibilities of companies to deduct interests of loans that said companies have taken from other companies - within the same corporate group of companies. LÄS MER

 5. 5. Konstlade upplägg och inte genuina arrangemang - En jämförelse av EU-domsolens praxis med moder- och dotterbolagsdirektivets skatteflyktsklausul

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Enocksson; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European Court of Justice has for several years developed a case law regarding wholly artificial arrangements as a ground for justification to prevent tax avoidance. The last few years, EU has worked to prevent tax avoidance and the Parent- and Subsidiary directive has recently been amended by the introduction of a general anti-abuse rule (GAAR). LÄS MER