Sökning: "rent vatten"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden rent vatten.

 1. 1. Civilprocessuella säkerhetsåtgärder i entreprenadtvister - En analys av civilprocessuella säkerhetsåtgärder som ett medel för att säkerställa entreprenadens framdrift

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Persson; [2021]
  Nyckelord :Processrätt; avtalsrätt; civilprocessuella säkerhetsåtgärder; entreprenadtvist; NJA 2018 s. 189; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There is a risk that a contractor discontinues or plans to discontinue the work during construction. Potential court proceedings regarding the performance of the construction contract could be time-consuming and delay the whole project. LÄS MER

 2. 2. Vattenbesparing inom hushåll : Fallstudie av Sandön och Oaxen med tillhörande kommuner Värmdö och Södertälje

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emilie Andersson; Ellinor Hambraeus; [2021]
  Nyckelord :Water conservation; water usage; household; Oaxen; Sandön; Vattenbesparing; vattenanvändning; hushåll; Oaxen; Sandön;

  Sammanfattning : Vatten är avgörande för allt liv på jorden och utgör FN:s sjätte globala hållbarhetsmål ”rent vatten och sanitet”. Denna rapport syftar på att undersöka vattenbesparing inom hushåll genom en fallstudie av Oaxen och Sandön med tillhörande kommuner Södertälje och Värmdö. LÄS MER

 3. 3. Energi- och vattenutredning av Norrmejeriers anläggning i Luleå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Maja Stenström; Tintin Tingrot; [2021]
  Nyckelord :Energiteknik; Energieffektivisering; Energikartläggning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har syftat till att minska Norrmejeriers energi-och vattenanvänd­ning genom att nyttja ljumvattnet. Ljumvatten är kommunalt vatten som används för processkylning vid förädling av grädde och fil. Ljumvattnet, 100 m3 per dag, värms då upp till 33◦C innan det förs till dagvattennätet. LÄS MER

 4. 4. Water Purification : Research on the Energy Supply of Air Gap Membrane Distillation for Access to Clean Water

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Linda Yang; Robert Liao; [2020]
  Nyckelord :Air gap membrane distillation; water purification; energy system; Vattenrening; energisystem; luftspaltmembran;

  Sammanfattning : Water stress is an ongoing problem in many places in the world, while the demand for clean and safe freshwater is growing due to the increasing population. In many developing countries, water supplies often are contaminated with arsenic, fluoride, etc. LÄS MER

 5. 5. Assessment Based on Indicators of the Sustainable Development Goals in Spain : A Data Science Approach

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Carlos de Miguel Ramos; [2020]
  Nyckelord :SDG; correlation; regression; SDG; korrelation; regression;

  Sammanfattning : The global sustainable development has been marked by the United Nations plans for more than two decades. These plans have been adopted by most of the developed and developing countries to achieve the 2030 Agenda, currently formed by the 17 Sustainable Development Goals. LÄS MER