Sökning: "rental housing market"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden rental housing market.

 1. 1. Dynamics of the German housing market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Tanina Chabani; [2019-10-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examines the development of German housing prices in light of the recent price increase of approximately 27% since 2010. Following an asset price approach, the actual rent-price ratio is compared to a ratio that will be calculated based on fundamental values which, according to theory, explain housing prices. LÄS MER

 2. 2. Ethnic Discrimination in London’s Housing Market – Are Bangladeshi women worse off applying for housing compared to White women?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Matilda Fredholm; Sonja Stanicic; [2019-02-15]
  Nyckelord :Taste-based discrimination; Statistical discrimination; London housing market; Bangladeshi; Correspondence testing design; Ethnic discrimination;

  Sammanfattning : This study investigates ethnic discrimination for sublets in London’s rental housing market. By applying an experimental design, four female fictitious characters were created to apply for housing advertisements on the website Gumtree. LÄS MER

 3. 3. Can difference in yield be justified?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hjalmar Åhman; Sebastian Petersson; [2019]
  Nyckelord :Risk; yield; vacancies; default risk; real estate housing;

  Sammanfattning : Svensk fastighetsmarknad blomstrar med anledning av rekordlåga räntor, bostadsbrist och näst intill inga vakanser. De låga räntorna har lett till att fler tar sig an fastighetsmarknaden, samtidigt som den nämnda bostadsbristen kan tänkas öka incitamenten att investera i fastigheter. LÄS MER

 4. 4. Innovativa boendeformer för unga vuxna : En möjlig väg in på den svenska bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Bernt-Ove Andersson; Anthon Malmstedt; [2019]
  Nyckelord :Rent-to-buy; youth studio; cooperative tenancy; young adults; housing market; housing type; tenure form; Hyrköp; ungdomsettor; kooperativ hyresrätt; unga vuxna; bostadsmarknaden; boendeform; upplåtelseform;

  Sammanfattning : I detta arbete beskrivs intresset för och kännedomen om tre innovativa boendeformer som riktar sig till unga vuxna mellan 18 och 35 år på den svenska bostadsmarknaden. Det belyser det befintliga beståndet av bostäder och unga vuxnas största hinder för att erhålla en bostad. LÄS MER

 5. 5. A Study of the BRF 2.0 Concept - The Impact of Radically Increased Leverage in Swedish Housing Cooperatives

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Hugo Nordström; Lisa Viklund; [2019]
  Nyckelord :BRF 2.0; Hedonic Price Model; Leverage; BRF; the Swedish Housing Market;

  Sammanfattning : The dysfunctionality of the housing market in Sweden has attracted substantial interest from media, researchers, and politicians the past decade. Young adults that fail to meet the credit restrictions are unable to purchase an apartment, and long queues often keep them out of the rental market. LÄS MER