Sökning: "reorganization"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade ordet reorganization.

 1. 1. Håll i, håll ut, håll avstånd: Marknadiseringens och coronapandemins effekter för omsorgsarbetare på äldreboende – en kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Jennifer Gast; [2021]
  Nyckelord :care; marketisation; covid-19; rationality of care; social reproduction theory SRT omsorg; marknadisering; omsorgsrationalitet; social reproduktionsteori SRT ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze the effects of both marketization and the corona pandemic on elderly care work in Swedish nursing homes. The study analyses stories, lived experiences and emotions of eight care workers by conducting qualitative semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Native Americans och First Nations : En jämförande studie gällande lagar i USA och Kanada

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Susanna Ångerud; Hugo Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :First Nations; Native American; andrafiering; assimilation; kulturell pluralism;

  Sammanfattning : Denna undersökning kommer undersöka ursprungsbefolkningen i Kanada och i USA, First Nations (Kanada) respektive Native Americans (USA). Fokuset ligger på olika lagar i respektive land som behandlat och behandlar dessa ursprungsbefolkningar. LÄS MER

 3. 3. Borders, visions and regions. The cross-border governance capacity of the Øresund Region. How to improve influence of cross-border regions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Jens Bjørn Gefke Grelck; [2021]
  Nyckelord :Øresund; cross-border regions; Greater Copenhagen; governance capacity; rescaling; institutional reorganization; Social Sciences;

  Sammanfattning : In recent years, cross-border regions have been challenged by multiple levels governance creating barriers rather than solutions to support cross-border spaces. This study aims at inquiring how the role of cross-border regions is changing in relation to their governance capacity. LÄS MER

 4. 4. Sustainable reduction of asbestos sample losses using Radio Frequency Identification and the 5S method

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Elie Falcand; [2021]
  Nyckelord :asbestos; Radio Frequency Identification; 5S; traceability; loss reduction; asbest; radiofrekvensidentifikation; 5S; spårbarhet; förlustminskning;

  Sammanfattning : This study is a research around an issue encountered by MyEasyLab, a laboratory involved in asbestos testing for the French market. They are facing a problem of sample losses, which is hardly acceptable, especially when growing on a highly competitive and price driven market. LÄS MER

 5. 5. Värdering av tillgångar i tvångsmässiga situationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Alander; [2021]
  Nyckelord :Civilrätt; förmögenhetsrätt; insolvens; expropriation; tvångslikvidation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Valuation of assets is important in several aspects. This essay has aimed to investigate how the valuation is done in compulsory situations and to identify the criteria’s that affect the valuation process in compulsory situations. LÄS MER