Sökning: "repair"

Visar resultat 1 - 5 av 702 uppsatser innehållade ordet repair.

 1. 1. Enhancing Circular Practices in the Automotive Manufacturing Industry - Exploring Opportunities and Challenges of Remanufacturing Electronic Control Units (ECUs)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Vivian Ambiado; [2023-07-19]
  Nyckelord :Circularity; sustainability; remanufacturing; repair; ECUs; automotive industry; manufacturer; strategy;

  Sammanfattning : This thesis examines the transition to a circular economy in the Swedish automotive manufacturing industry, with a specific focus on the implementation of remanufacturing for Electronic Control Units (ECUs). The study aims to identify opportunities and challenges associated with remanufacturing ECUs by considering product characteristics, strategic and business aspects, and the industrial and regulatory environment. LÄS MER

 2. 2. Apoptosis induction in breast cancer cells after radiotherapy and potential radiosensitizers

  Master-uppsats,

  Författare :Klara Simonsson; [2023-06-27]
  Nyckelord :Medical physics; Breast cancer cells; radiotherapy; systemic therapy; combination therapy; apoptosis; BH3 profiling; flow cytometry;

  Sammanfattning : Background. Today breast cancer is the foremost cancer death type amongst women around the world. At present some of the toughest challenges in the clinic is recurrent, radioresistant breast cancer, and metastatic breast cancer where low cure rates are observed after surgery and radiotherapy. LÄS MER

 3. 3. PERSONLIGT ANSVAR OCH SAMHÄLLELIG KRIS: En analys av Aftonbladets imagereparation efter Virtanenkrisen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Matilda Olstedt; [2023-03-03]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Image Repair Discourse; sociokulturell kontext; Aftonbladet; sexuella övergrepp; Sverige;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med studien är att analysera hur Aftonbladet använde imagereparerande strategier för att hantera den förtroendekris som uppstod efter att en av organisationens medarbetare anklagats för sexuella övergrepp. Studien har också ett sekundärt syfte att belysa hur politiska och sociokulturella faktorer kan ha påverkat Aftonbladets imageförsvar. LÄS MER

 4. 4. Transforming Consumption Practices: A Social Practice Theory Analysis of Repairability and Lifetime Extension of Smartphones

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Ester Ósk Gestsdóttir Waage; Marite Putna; [2023]
  Nyckelord :Keywords: smartphones; sustainable consumption; social practice theory; degrowth; environmental impact; repair; lifetime extension.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The lifetime extension of smartphones is seen as a prominent way to reduce the environmental impacts caused during the production of the devices. Smartphones may be small devices, but their impact is no longer small as for the past years e-waste has been the largest growing waste generated globally. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan energilagringstekniker, samt dimensionering av batterier och vätgaslagring i off-grid system med solceller : En mjuk multikriterieanalys, samt skapandet av ett dimensioneringsverktyg som tillämpas på befintliga verksamheter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Vendela Stenholm; Sara Sjödin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elsystemet måste vara i balans mellan den el som produceras och den el som konsumeras, i varje sekund året om, för att undvika effektbrist. Risken för obalans i elsystemet ökar dock, delvis på grund av en ökad andel förnybar och intermittent elproduktion. LÄS MER