Sökning: "repairs"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet repairs.

 1. 1. Reparationer i dialog hos personer med lindrig kognitiv svikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ellen Edin Johansson; Julia Holmberg; [2021-02-12]
  Nyckelord :MCI; kommunikation; konversationsanalys; reparationer; map task; MCI; communication; conversation analysis; repairs; map task;

  Sammanfattning : In order to talk and communicate, cognition and memory are required. A common symptom of cognitive impairment is linguistic impairment. In this study, audio files have been transcribed with a transcription tool and analyzed with the aim to identify and compare how people with mild cognitive impairment (MCI) repair trouble in conversations. LÄS MER

 2. 2. Jämförande klimat- och energianalys av tunneldrivningsmetoder

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Camilla Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ny tunnelbanelinje på åtta kilometer ska anläggas i Stockholm mellan Älvsjö och Fridhemsplan där WSP har fått i uppdrag att utföra ett lokaliseringsarbete som är ett inledande stadie i projektet. Som en del i lokaliseringsutredningen ingår att välja vilken tunneldrivningsmetod som ska användas för tunneldrivningen där konventionell drivning med borrning och sprängning jämförs med fullortsborrning med en tunnelborrmaskin. LÄS MER

 3. 3. Reparera eller konsumera? - En svensk strategi för en ökad andel reparationer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Josefina Almén; [2021]
  Nyckelord :repair; circular economy; policy; strategy; EU; Sweden; US; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : To reduce the use of resources, as well as to minimize the effluents of carbon dioxide; we need to use our products for a longer time. Repairs makes that possible and is considered a key strategy to move towards a more circular economy (CE). LÄS MER

 4. 4. Haveri och åtgärdsanalys av MC-pump : Haverianalys av ett återkommande problem för en medium-consistency-pump samt åtgärdsanalys för att upphöra problematiken.

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Fabian Padilla Prado; [2021]
  Nyckelord :Maskinteknik; Haverianalys; Åtgärdsanalys; Pump; Pumpteknik; Återbetalningskalkyl;

  Sammanfattning : This report investigates a recurring problem on a Kamyr MCP 25-15, which is located in the bleaching plant in a paper mill in Värmland. The MC-Pump Kamyr 25-15 has in the last two years crashed and caused downtime in pulp production. Causing large costs in repairs, personnel and in lost pulp production. LÄS MER

 5. 5. Miljömässigt perspektiv vid utbyte av reparerbara asynkronmotorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Ronsten Viktor; [2021]
  Nyckelord :Induction motors; Maintenance; Environmental perspective; Carbon footprint; Asynkronmotor; Underhåll; Miljömässigt perspektiv; Koldioxidavtryck;

  Sammanfattning : Under de senaste 35 åren har en förändring skett inom branschen med service och reparationer av elektriska motorer, där nu allt färre omlindningar och reparationer genomförs. Antalet aktörer i branschen minskar successivt, och under de senaste 10–15 åren har sammanslagningar av flera mindre verkstäder inneburit att ett fåtal företag numera dominerar marknaden. LÄS MER