Sökning: "reparera"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet reparera.

 1. 1. Enzymaktivitet i kostkällor och bromelains förmåga att spjälka vassle- och ärtprotein

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik (kandidat); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Mattias Stenström; Marcus Jacobsen; [2022]
  Nyckelord :Enzym; bromelain; proteas; grodd; skott; ananas; protein; vassle; ärtprotein; aktivitet; matsmältning; spjälkning; upptag; livsmedelsteknik; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Proteiner är kroppens byggstenar och behövs bland annat för att reparera celler, bygga upp vävnader och muskler samt bilda enzymer. Proteinbrist kan leda till försämrad hälsa och därför finns rekommendationer att andelen protein i den dagliga kosten bör utgöra 18 E%. LÄS MER

 2. 2. Innovativ tätning av läckande dilatationsfogar i betongdammar : Bentonit: Metoder, Utvärdering och Fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Anton Adell; [2022]
  Nyckelord :Bentonite; dams; dam reparation; expansion joints; Bentonit; dammar; dammreparation; dilatationsfogar; expansionsfogar;

  Sammanfattning : Majoriteten av de svenska betongdammarna uppfördes under 1900-talet och börjar därför närma sig sin uppskattade livslängd; 50-160 år. Några av dessa betongdammar används för att utvinna vattenkraft. Vattenkraft är Sveriges största energikälla och utgör ca 45% av vår totala elproduktion. LÄS MER

 3. 3. Java Syntax Error Repair Using RoBERTa

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ziyi Xiang; [2022]
  Nyckelord :Java program repair; RoBERTa; Neural machine translation architecture; Reparation av Java­program; RoBERTa; Neural maskinöversättningsarkitektu;

  Sammanfattning : Deep learning has achieved promising results for automatic program repair (APR).In this paper, we revisit this topic and propose an end-to-end approach Classfix tocorrect java syntax errors. Classfix uses the RoBERTa classification model to localizethe error, and uses the RoBERTa encoder-decoder model to repair the located buggyline. LÄS MER

 4. 4. Att försvara sin existens på sociala medier : En kvalitativ studie om hur Voi Technology kommunicerar externt för att uppfattas som en legitim aktör

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anna Blennå; Linnéa Jansson; [2022]
  Nyckelord :E-scooters; maintaining legitimacy; repairing legitimacy; principles of legitimation; strategic communication; Elsparkcyklar; underhålla legitimitet; reparera legitimitet; legitimitetsprinciper; strategisk kommunikation;

  Sammanfattning : In the past few years, the number of e-scooter rental services has rapidly increased in Sweden and across Europe. The increased usage of e-scooters has created problems, for example with accessibility on sidewalks and traffic safety. Consequently, the e-scooter industry has become a highly debated topic. LÄS MER

 5. 5. Affärsmodeller för cirkulära kontorsmöbler - En nulägesanalys av branschen för möbelrekonditionering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lukas Kimberg; [2022]
  Nyckelord :circular economy; circular business model; furniture reconditioning; sustainability; policy instruments; Earth and Environmental Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : The irresponsible use and premature disposal of office furniture, influenced by current linear business models causes a high environmental impact and depletion of natural resources. Innovative and circular business models can be applied in order to close, narrow and slow down resource loops. LÄS MER