Sökning: "repeatability"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet repeatability.

 1. 1. Analysis of Accuracy for Engine and Gearbox Sensors

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Erkan Dogantimur; Daniel Johnsson; [2019]
  Nyckelord :statistical; analysis; engine; gearbox; sensor; sensors; rotation; rotational; speed; differential; pressure; performance; characteristics; trueness; precision; accuracy; Hall; inductive; induction; gauge pressure; reference; hysteresis; bias; noise; linearity; non-linearity; DEWESoft; DAQ; wheel; tooth; teeth; absolute; rotary; encoder; matlab; XOR; Gray; binary; LabView; sampling; measurement; measuring; statistisk; analys; motor; växellåda; sensor; sensorer; rotation; rotationell; hastighet; fart; differentiell; tryck; prestanda; karaktäristik; trueness; precision; accuracy; noggrannhet; onoggrannhet; Hall; induktiv; induktion; tryckskillnad; referens; hysteres; bias; avstånd; brus; linjäritet; linearitet; olinear; olinjär; olinearitet; olinjäritet; DEWESoft; DAQ; sampling; mätning; hjul; tand; tänder; absolut; rotationsgivare; givare; matlab; XOR; Gray; binär; LabView;

  Sammanfattning : This thesis provides a standardized method to measure accuracy for engine and gearbox sensors. Accuracy is defined by ISO 5725, which states that trueness and precision need to be known to provide a metric for accuracy. However, obtaining and processing the data required for this is not straight forward. LÄS MER

 2. 2. Assessment of the gingival biotype at natural teeth

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Mehdi Al-Hotheiry; David Sun; [2019]
  Nyckelord :Periodontology; Gingiva; Humans; Classification;

  Sammanfattning : Bakgrund Den gingivala biotypen utvärderas regelbundet kring egna tänder före och efter kirurgiska ingrepp (t.ex för behandlingsplanering och riskbedömning). Nyligen presenterade Colorvue® biotypprobe (CBP) en ny metod för bedömning av gingivala biotyper i syfte av att möjliggöra en mer detaljerad klassificering av gingivan. LÄS MER

 3. 3. Using IPS software for decision making when developing a collaborative work station : A simulation-based case study in the remanufacturing industry

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johanna Axelsson; [2019]
  Nyckelord :disassembly; collaborative robots; remanufacturing; safety;

  Sammanfattning : European manufacturing companies are facing challenges of increasing prices of raw material, more customized products and competitiveness from industries outside Europe. Those challenges make the manufacturing require flexible production processes. LÄS MER

 4. 4. Development of a Laboratory Test Method for Assessment of Crater Wear Volume on Inserts for Steel Turning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Joakim Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Crater wear; turning; focus variation; volume;

  Sammanfattning : This thesis project was carried out at Sandvik Coromant in Västberga, Sweden with the purpose of developing a new laboratory test method for volumetric assessment of crater wear on inserts for steel turning. The test method was developed with the Sandvik Coromant´s existing crater wear measurement method as a starting point. LÄS MER

 5. 5. Metodverifiering av fria lätta kedjor (kappa och lambda) i humant serum, S-FLC.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Najma Suad Ali; [2019]
  Nyckelord :Immunoglobuliner; fria lätta kedjor kappa och lambda ; multipelt myelom; nefelometri; BN Prospec II; metodverifiering;

  Sammanfattning : Immunoglobulins are proteins produced by plasma cells and humans normally produce five different immunoglobulin classes of IgG, IgA, IgM, IgD and IgE. The basic function of the immunoglobulins is to counteract the invasion of pathogenic organisms by their antibody activity and to protect against its toxic products. LÄS MER