Sökning: "repetition retorik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden repetition retorik.

 1. 1. Barack Obamas retorik i tolkning till tjeckiska : Fallstudie om överföringar av retoriska figurer i medietolkning

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Gabriela Nechvátalová; [2018]
  Nyckelord :Media interpreting; rhetorical devices; Obama; P-score; Czech; Medietolkning; retoriska figurer; Obama; P-poäng; tjeckiska;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar hur president Obamas retoriska figurer överförs till tjeckiska samt i vilken utsträckning parallellismer återges, baserat på analyser av två valda medietolkningar. Analysen visar bl.a. att de bildliga uttrycken överförs i form av omskrivningar eller utelämnas. LÄS MER

 2. 2. Barack Obamas retorik i tolkning till tjeckiska : Fallstudie om överföringar av retoriska figurer i medietolkning

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Gabriela Nechvátalová; [2018]
  Nyckelord :Media interpreting; rhetorical devices; Obama; P-score; Czech; Medietolkning; retoriska figurer; Obama; P-poäng; tjeckiska;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar hur president Obamas retoriska figurer överförs till tjeckiska samt i vilken utsträckning parallellismer återges, baserat på analyser av två valda medietolkningar. Analysen visar bl.a. att de bildliga uttrycken överförs i form av omskrivningar eller utelämnas. LÄS MER

 3. 3. När 600 kilo gräsätande klövdjur blir ett barn - Vilka retoriska medel används för att möjliggöra identifikationen mellan läsaren och Mamma Mu?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Zarko Dalic; [2009]
  Nyckelord :Mamma Moo; rhetoric; identification; picturebook; children’s book; Mamma Mu; retorik; identifikation; bilderbok; barnbok;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilka retoriska medel som används för att möjliggöra identifikationen mellan läsaren och huvudkaraktären Mamma Mu. Uppsatsen använder sig av teorier om berättelser och identifikation, framhållna av Jerome Bruner, Kenneth Burke, och Maria Nikolajeva. LÄS MER