Sökning: "repetition"

Visar resultat 1 - 5 av 555 uppsatser innehållade ordet repetition.

 1. 1. Framgångsfaktorer på sfi : En litteraturöversikt om framgångsfaktorer inom sfi-undervisningen i Sverige med särskilt fokus på skrivande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Clara Hansson; [2022]
  Nyckelord :Sfi; vuxenutbildning; språkutveckling; skrivande; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Följande litteraturöversikt skrevs för att undersöka vilka framgångsfaktorer som redan skriven forskning har kommit fram till inom forskningsområdet sfi – svenska för invandrare. Syftet var att undersöka forskningsläget och uppsatsens kärna blev att titta närmre på framgångsfaktorerna som datan resulterade i. LÄS MER

 2. 2. Speech Fluency and Ageing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för lingvistik och kognitiv semiotik; Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Harry Polfeldt; [2022]
  Nyckelord :fluency; age; ageing; aging; linguistics; language; disfluencies; disfluency; dysfluency; dysfluencies; speech; error; errors; psycholinguistics; pause; pauses; repetition; repetitions; lengthening; lengthenings; prolongation; prolongations; swedish; interruption; interruptions; filled; unfilled; unfilled pause; unfilled pauses; filled pause; filled pauses; speech error; speech errors; speech fluency; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Several physiological changes in the speech production process in old age have been documented, yet studies of cognitive changes are few and inconclusive. The current study investigates changes in rates of disfluencies, rates of speech errors and speech rate to examine if speech fluency changes throughout the adult lifespan, as well as whether the influence of task complexity on fluency remains constant regardless of the age of the speaker. LÄS MER

 3. 3. Lärares uppfattningar av matematikläxor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Molly Hemphälä; [2022]
  Nyckelord :Fenomenografi; Grundskollärare 1–3; Matematikläxa; Uppfattning;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att titta på grundskollärares 1–3 uppfattningar av matematikläxor och dess syfte och effekt i undervisningen. Denna undersökning har en fenomenografisk utgångspunkt och använder sig av både intervjuer och enkät som metod. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan knäböjstyrka och hopp- och sprintförmåga : En tvärsnittsstudie på kvinnliga elitfotbollsspelare

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Madeleine Larsson; [2022]
  Nyckelord :jump; muscle strength; sprint; women’s soccer player; damfotbollsspelare; hopp; muskelstyrka; sprint;

  Sammanfattning : Introduction Women’s soccer players need to train comprehensively to cope with the demands that exist during a soccer game. There are several studies on the relationship between muscle strength and jump and sprint ability. However, most studies are performed on male athletes. LÄS MER

 5. 5. Bedömning och kommunikation i bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Isabelle Liljekvist Bergh; Ludvig Lindholm Persson; [2022]
  Nyckelord :assessment; communication; grading; students’ perception; teachers’ perception; visual art education; Bedömning; betyg; bildämnet; elevers uppfattning; lärares uppfattning; kommunikation;

  Sammanfattning : This is a study that aims to investigate assessment and communication within visual art education. Both qualitative and quantitative methods are used to analyze how teachers and students perceive assessment, grading and communication. LÄS MER