Sökning: "repetition"

Visar resultat 1 - 5 av 379 uppsatser innehållade ordet repetition.

 1. 1. IKT i matematikundervisningen – en intervjustudie om digitala verktyg i matematik för årskurs 4-6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Malin Naurin; [2019-03-11]
  Nyckelord :IKT; matematikundervisning; digitala verktyg; skola; implementering; förhållningssätt; kompetens; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga på vilket sätt lärare använder Informations- ochkommunikationsteknik och digitala verktyg i matematikundervisningen. Här klargörs deargument lärare nämner när de motiverar sitt val av verktyg. LÄS MER

 2. 2. PERSPECTIVES NARRATIVES DANS L’AMANT. Une étude de la focalisation chez Marguerite Duras

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emilia Wibron Vesterlund; [2019-02-20]
  Nyckelord :franska; Focalisation; Marguerite Duras; L’Amant; perspective narrative;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som mål att undersöka narrativa perspektiv i boken Älskaren av Marguerite Duras. Ämnet för uppsatsen är fokalisering och författarinnans val av berättarstil. LÄS MER

 3. 3. Begreppens betydelse för förståelsen : Lärares arbete med ämnesspecifika begrepp i SO-ämnena i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Anna Westin; Cecilia Bogmer; [2019]
  Nyckelord :Ämnesspråk; språkfrämjande arbete; ordförråd; extra anpassningar; språklig sårbarhet; interaktion; kontextualisering;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how teachers work with subject-specific concepts in fourth grade social science classes, what challenges they meet, what methods they use and what additional adjustments they make for students with language difficulties. We conducted semi-structured interviews with four primary school teachers and observed twelve lessons in total. LÄS MER

 4. 4. Metoder för vokalgrupp : Om repetitionsarbete utifrån fyra musikaliska aspekter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anna Palm; [2019]
  Nyckelord :körmetodik; körledare; vokalgrupp; ensemblesång; intonation; timing; samklang; interpretation;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om repetitionsarbete med en vokalgrupp bestående av fem musikhögskolestudenter med fokus på populärmusikaliska genrer. Fyra teman i det musikaliska hantverket används som analysverktyg: intonation, timing, samklang och interpretation. LÄS MER

 5. 5. Läslyftet, läsloggen och läraren. En fallstudie om lärares syn på läsloggen som undervisningsmetod i kontexten av Läslyftet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nichola Oades; [2019]
  Nyckelord :reading log; reflection; social development theory; reader-response criticism; discussion; the extended concept of text; formative assessment; efferent and aesthetic reading;

  Sammanfattning : The object of this study is the reading log that has been issued by the Swedish National Agency for Education’s teachers’ in-service training, The Literacy Boost or Läslyftet. The in-service training programme has been broken down into different modules, and the focus of this study is the reading log that has been addressed by a section of one of the modules. LÄS MER