Sökning: "report definition language"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden report definition language.

 1. 1. Search guidance with composite actions : Increasing the understandability of the domain model

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Artificiell intelligens och integrerade datorsystem

  Författare :Erik Hansson; [2016]
  Nyckelord :Understandability; planning; TFPOP; composite actions; search guidance; domain language; TDDL;

  Sammanfattning : This report presents an extension to the domain definition language for Threaded Forward-chaining Partial Order Planner (TFPOP) that can be used to increase the understandability of domain models. The extension consists of composite actions which is a method for expressing abstract actions as procedures of primitive actions. LÄS MER

 2. 2. Critical thinking in English as a foreign language instruction : an interview-based study of five upper secondary school teachers in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Engelska

  Författare :Ivan Marijic; Marcus Romfelt; [2016]
  Nyckelord :English as a foreign language EFL ; critical thinking; Assessment; policy documents.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This study examines five English teachers’ attitudes towards critical thinking (CT) and methods of assessment in English as a foreign language (EFL) in Sweden’s upper secondary school. Through the use of interviews and policy document analysis, it is uncovered how the teachers interpret critical thinking, how they report on supporting students’ abilities and how they report on assessing critical thinking in relation to the policy documents. LÄS MER

 3. 3. "När man väl sätter sig [in] i en bok så kan man ju bli fast och sen kan det bli jävligt intressant." : Om elever och lärares inställning till motivation och litteraturläsning på engelska i gymnasieskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Ellen Karlsson; [2015]
  Nyckelord :skönlitteratur; engelska; inre och yttre motivation; litteratururval; stimulerande uppgifter;

  Sammanfattning : This study intends to discuss what might motivate Swedish upper secondary students to read literature in English. The study was performed through interviews with both teachers and students, as well as questionnaire studies with both students and teachers. LÄS MER

 4. 4. Design and Implementation for Report Layout Merging

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Yanling Jin; Amber Olsson; [2012-08-06]
  Nyckelord :report definition language; intuitive; merging; versioning;

  Sammanfattning : Merge tools are an increasingly used feature in collaborative environments. Being able to combine versions gives greater access to contributors as they canwork independently on the same work. However,merge tools for working with data beyond textualcomparisons have less research devoted to them. LÄS MER

 5. 5. Med utveckling som ledstjärna : En kritisk diskursanalys om hur begreppet kompetensutveckling framträder i ett företags texter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Tina Gustavsson; Jenny Claesson; [2012]
  Nyckelord :discourse; critical discourse analysis; competence development; informal and formal learning; development; diskurs; kritisk diskursanalys; kompetensutveckling; informellt och formellt lärande; utveckling;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att belysa hur kompetensutveckling som begrepp framträder i ett företags texter och dokument. Vi avser att belysa språkets och textens makt i de sociala relationerna i en verksamhet med hjälp av en diskursanalys. LÄS MER