Sökning: "repositionera"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet repositionera.

 1. 1. Tyngdlyftningens eventuella påverkan på proprioceptionen jämfört med styrkelyft : En utvecklingsstudie och inledande metodstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sandra Larsson; Amanda Emén; [2019]
  Nyckelord :joint repositioning sense; proprioception; styrkelyft; tyngdlyftning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk träning betyder rörelse av kroppen som kräver energi. Muskelstärkande träning är en del inom fysisk träning. Två idrotter inom detta område är tyngdlyftning och styrkelyft, där båda har som mål att lyfta så tungt som möjligt med skivstång. LÄS MER

 2. 2. Det nygamla varumärket : En fallstudie om en återlansering av ett tjänstevarumärke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lisa Eklund; Hanna Wallman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett tjänstevarumärke är uppbyggt av flera olika komponenter och det är inte bara tjänsten i sig som räknas till varumärket. Det är hur kunderna uppfattar vad företaget säger att de erbjuder, hur andra människor ser på varumärket, samt hur väl företaget tar sig an sitt tjänsteutförande som bidrar till kundernas syn och uppfattning om ett tjänstevarumärke. LÄS MER

 3. 3. Sportswear of Sweden - I strävan efter autenticitet : Ett företags strävan att repositionera sig autentiskt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Wetzenstein; Tom Telégin; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. När IKEA kom till Karlstad : Var repositionering nödvändigt för existerande möbelhandlare?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Malin Hoff; Ziba Zarei; [2008]
  Nyckelord :Marknadsföring;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka hur etableringen av IKEA har påverkat den existerande möbelmarknaden i Karlstad. Avsikten är att analysera om existerande företag på marknaden har varit i behov av repositionering, och i så fall hur detta har skett. LÄS MER