Sökning: "representation och semiotik"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden representation och semiotik.

 1. 1. Antropomorfism i bilderböcker

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mårten Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :Antropomorfism; Bilderbok; Social utsatthet; Visuell analys; Grafisk design; Representation; Semiotik; Illustration;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur antropomorfism används i bilderböcker för att gestalta berättelser om social utsatthet. Social utsatthet är ett viktigt ämne som alltid är aktuellt. Bilderböcker kan användas för att introducera detta ämne för barn redan i en tidig ålder. LÄS MER

 2. 2. Ondskans konungar och hejdukar: En semiotisk analys av fyra Robin Hood filmer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Oskar Johansson; [2019]
  Nyckelord :Semiotic analysis; Robin Hood; evil; prins John; sheriffen av Nottingham; Sir Guy of Gisburne; semiotik; film; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Essential to many films is the conflict between good and evil. This paper presents an overview of the representation of evil in film. The paper’s purpose is to find out how the three principal antagonists in four Robin Hood movies are represented as being evil and how this has changed over time. The study method used is semiotic analysis. LÄS MER

 3. 3. Att sälja sin bygd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nicolina Främst; [2019]
  Nyckelord :representation; stereotyper; myter; diskursanalys; landsbygd; grafisk design;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur mindre orter visualiseras i marknadsföringssyfte av varumärken med stark koppling till den specifika orten och syftet är att undersöka myter och stereotypa föreställningar kring mindre orter. Uppsatsen utgår framförallt från teori kring myter, stereotypa representationer samt teo- rier kring hur landsbygdens representeras. LÄS MER

 4. 4. Rise of The Robots : En innehållsanalys om representation av virtuella influencers

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Denise Sundvall; Sara Harila; [2019]
  Nyckelord :Virtuell influencer; representation; Instagram; semiotik; identitet; publik; interaktion; hyperrealitet; simulation;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks representationen av virtuella influencers och interaktionen mellan publiken. Syftet med undersökningen är att få en djupare förståelse för detta nya fenomen som idag växer på sociala medier, och framför allt Instagram. LÄS MER

 5. 5. DEN IDEALA COWBOYEN : En komparativ studie av maskuliniteten inom den amerikanska audiovisuella westerngenren på 1950-talet samt 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johannes Falk Renström; [2019]
  Nyckelord :Antagonist protagonist bildutsnitt bilder maskulinitet femininitet representation minoritet indian westerngenren cowboy kropp fåfänga tårar gråt bildanalys semiotik komparation vilda västern populärkultur film Wind River Hell or High Water Fort Apache High Noon The Searchers Rio Bravo;

  Sammanfattning : Den hegemoniska maskuliniteten är försatt i ett stadie av konstant förändring och omförhandling. Saker som i en viss tidsepok kommit att associeras med femininitet kan vid en annan tidpunkt komma att tillskrivas som ett maskulint attribut. LÄS MER