Sökning: "representation reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden representation reklam.

 1. 1. "Nobody´s equal ´til everybody´s equal" - En kvantitativ innehålls- och trendanalys av IKEA Sveriges kundkataloger mellan 1999 och 2019, utifrån ett inkluderingsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alexander Teame; William Turner; [2019-02-07]
  Nyckelord :Reklam; Identitetsgrupper; IKEA Sverige; Mångfald; Inkluderande kommunikation; Bildkommunikation; Normkritik;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka frekvensen av representation av identitetsgrupper i IKEAs kundkataloger utifrån ett inkluderande perspektiv.Teori: Representation, Strategisk kommunikation, Bildanalys, NormkritikMetod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: IKEAs kundkataloger från år 1999, 2004, 2009, 2014 och 2019Resultat: Resultatet visar att frekvensen av representation av olika identitetsgrupper, utifrån ett inkluderande perspektiv, är något varierande. LÄS MER

 2. 2. Mannen i reklamen. En undersökning kring den manliga kroppen i reklam med fokus på representationen av plus size män

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lina Svensson; [2019]
  Nyckelord :maskulinitet; stereotyper; representation; plus size; genus; Dressmann; modeindustrin; klädindustrin; kroppen;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen tittar jag närmre på hur Dressmann valt att representera plus size män och redogör för hur den manliga kroppen träder fram utifrån normer kring den manliga kroppen och sätter det i kontrast mot mitt material. Dressmann är ett klädföretag som är duktiga på att inkludera plus size män i sina reklamer. LÄS MER

 3. 3. Slutdestination: HBTQ-personers inkludering och representation i reklam : En kvalitativ fallstudie om HBTQ-personers uppfattning om normbrytande reklam och sin inkludering i media

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Sandström; Alicia Franzén; [2019]
  Nyckelord :Normbrytande reklam; HBTQ; representation; stereotyper; inkludering;

  Sammanfattning : Reklam och media har en stor påverkan på samhället och består ofta av homogena och stereotypa representationer av människor. Syftet med studien är att undersöka HBTQ-personers uppfattning och åsikter om normbrytande reklam och deras representation i media. LÄS MER

 4. 4. The Messages from Femvertising

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julia Molander; [2019]
  Nyckelord :Budskap; Feminism; Femvertising; Stereotyper; Reklam; Representation;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilka budskap som framkommer och ges av två femvertising kampanjer. Materialet består av kampanjerna ”I Will What I Want” av företaget Reebok och ”#BeMoreHuman” av företaget Under Armour. Uppsatsens syfte är värdera vilken kvinnosyn dessa femvertisingkampanjer förmedlar. LÄS MER

 5. 5. Ett dubbelsidigt mynt – IKEA:s identitet internt och externt : en ideationell studie om IKEA:s betydelseskapande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Emma Vågerö; [2019]
  Nyckelord :Linguistics; ideational metafunction; ideational analysis; systemic functional grammar; identity; IKEA; internal; external; vision; fundamental values; values; advertising; ideal reader; communication; Lingvistik; språkvetenskap; ideationell metafunktion; ideationell analys; systemisk-funktionell grammatik; identitet; IKEA; internt; externt; värdegrund; vision; reklam; modelläsaren; kommunikation;

  Sammanfattning : This study aims to examine how meaning and value is created in IKEA’s internal and external means of communication. I want to see if the values expressed in the internal and external communication tangent. I will additionally inspect how IKEA present themselves depending on whether the recipients are internal coworkers or external customers. LÄS MER