Sökning: "repression"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet repression.

 1. 1. Trust is good; control is better Exploring repression is the relation between Collective Actions and Blacklists within the Chinese Social Credit System

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandre Souza Gomes; [2020-11-13]
  Nyckelord :Chinese social credit system; autocracy; repression; Collective Action; blacklist;

  Sammanfattning : The Social Credit System (SCS) is a trial regulatory and reputational system set to score, reward, and punish Chinese residents for desirable and undesirable behavior. Officially, the SCS aims at enhancing overall societal trust, and integrity. LÄS MER

 2. 2. The Portrayal of strikes. Framing and source in Swedish news on strikes.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johannes Malmgren; [2020-08-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe how labor conflicts are covered in Swedish newsmedia. Strikes are events that receive a lot of news coverage, while also being the most drasticmeasure available to organized labor. LÄS MER

 3. 3. Epigenetic Regulation of Mitochondrial DNA

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Jennie Johansson; [2020]
  Nyckelord :Acetylation; Epigenetics; Heteroplasmy; Methylation; Mitochondrial haplotype; Mitochondrion; Non coding RNA; Phosphorylation;

  Sammanfattning : This mini-review investigates and compiles the latest knowledge regarding epigenetic changes on the mammalian mitochondrial DNA and its proteins. Methylation of the DNA, acetylation of the proteins and silencing of genes by short non-coding RNAs are the main epigenetic changes known today to affect mitochondrial DNA, mostly leading to repression. LÄS MER

 4. 4. Medias framställning av kvinnors depression - En kritisk diskursanalys ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Louise Persson; Hannah Olsson; [2020]
  Nyckelord :critical discourse analysis; depression; genus; genus theory; genus teori; media; social constructionism; women; kritisk diskursanalys; kvinnor; media; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera medias framställning av kvinnors depression samt undersöka vilka konsekvenser detta eventuellt kan medföra ur ett genusperspektiv. Vårt urval består av gruppen kvinnor med ett särskilt fokus på hur media konstruerar bilden av den deprimerade kvinnan och hur de beskriver deras depression. LÄS MER

 5. 5. Hederskulturens osynliga offer : En kvalitativ studie om Västmanlands läns regionala samverkan samt yrkesverksammas föreställningar om maskulinitet och femininitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Damiana Sabah; Leylan Mala Said; [2020]
  Nyckelord :feminine; gender; honor; honor related violence; implementation; interaction routine; male norms; masculinity; Femininitet; genus; heder; hedersrelaterat våld och förtryck; implementering; maskulinitet;

  Sammanfattning : Frågan om hedersrelaterat våld och förtryck fick sin livliga debatt i svensk politik i slutet av 1990-talet, efter hedersmordet på Sara år 1996 och Pela år 1992. Regeringen har betonat att samverkan mellan olika aktörer, myndigheter och ideella organisationer är en väldigt viktig faktor för framgång gällande att förebygga våld i nära relationer. LÄS MER