Sökning: "reproductive health"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade orden reproductive health.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av sin sexuella hälsa under och efter menopaus

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Andersson; Johanna Loftegård; [2021-02-05]
  Nyckelord :menopaus; postmenopaus; sexuell hälsa; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Background: Menopause is a natural part of a woman's life that is associated with hormonaland physical changes and means the end of the reproductive period. Menopause is associatedwith a number of symptoms that can affect sexual health. LÄS MER

 2. 2. Representation and its importance for women's sexual and reproductive health and rights : Does the proportion of women in national parliaments matter for the extent to which legislation and policy guarantee women's sexual and reproductive health and rights?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alicia Lindeborg; [2021]
  Nyckelord :Women s representation; SRHR; Sexual and reproductive health and rights; legislation; policy;

  Sammanfattning : This thesis sets out to investigate if the proportion of women in the national parliament correlates with the extent to which national laws and policies guarantee women's sexual and reproductive health and rights. By conducting a cross-national comparison, this thesis contributes to the existing literature by offering an analysis of the relationship, utilizing a comprehensive measurement of states national legal and regulatory framework relating to women's sexual and reproductive health and rights. LÄS MER

 3. 3. Kan tillskottsbehandling med myo-inositol förbättra ovulationsstörningar och fertilitetsproblem hos patienter med polycystiskt ovarialsyndrom? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sara Jimenez Herrera; [2021]
  Nyckelord :PCOS; myo-inositol; folsyra; ovarier; ovulation; androgener; IR; hyperinsulinemi; amenorré; oligomenorré; ovulationsstörningar; infertilitet;

  Sammanfattning : Introduktion: Polycystiskt ovarialsyndrom ( PCOS)  är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet och metabola störningar bland kvinnor i fertil ålder. Diagnosen vid PCOS karakteriseras av tre relaterade hälsotillstånd: ovulationsstörningar, hyperandrogenism och polycystiskt ovarial morfologi (PCOM). LÄS MER

 4. 4. The influence of antimicrobial agents on the development of antibiotic resistance in the vaginal bacterial flora of artificially inseminated mares : a study on mares in a stud environment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Wilén; [2021]
  Nyckelord :antibiotics; antimicrobial resistance; bacteriology; breeding; equine reproduction; reproductive techniques; semen extender; stud farm;

  Sammanfattning : In Sweden and in many other countries, artificial insemination (AI) is frequently used in horse breeding. The technology makes it possible to use genetic material from horses in different geographical locations in an effective way, minimizing the risk of infection or even injury to both horses and stud personnel. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av reproduktionsproblem hos berner sennentikar : med fokus på kullstorlek, förlossningsproblem och valpdödlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Sofia Rasmus; [2021]
  Nyckelord :Berner sennen; dystoki; fertilitet; kullstorlek; reproduktion; reproduktionsproblem; valpdödlighet;

  Sammanfattning : 2009–2019 rapporterades årligen i medeltal 74 berner sennenkullar till Svenska Sennenhundklubben (SShK). Renrasiga hundars reproduktion är betydelsefullt för avel och rasens hälsa. Tidigare studier har undersökt reproduktionsproblem hos hundar både i Sverige och internationellt. LÄS MER