Sökning: "reproductive work"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden reproductive work.

 1. 1. Social determinants of contraceptive use among young women in Kenya

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för folkhälsovetenskap

  Författare :Elodie Paquette; [2018]
  Nyckelord :family planning; youth; Kenya; social determinants of health; long-acting reversible contraceptives; reproductive health;

  Sammanfattning : Contraceptive use has far-reaching social and health benefits for women in low and middle-income countries. While socioeconomic factors are known to be associated with contraceptive use, few studies on this topic have focused specifically on young women, whose reproductive health is a target of the Sustainable Development Goals and the Family Planning 2020 agenda. LÄS MER

 2. 2. Granulat på konstgräsplaner i Gävle kommun : Miljöpåverkan vid spridning via dagvattensystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Miljöteknik

  Författare :Lina Norell; Josefine Sundqvist; [2018]
  Nyckelord :Microplastic; artificial turf; granules; recycled rubber; environment; leaching; toxic substances; water status.; Mikroplast; konstgräsplan; granulat; återvunnet gummi; miljö; urlakning; toxiska ämnen; vattenstatus.;

  Sammanfattning : Konstgräsplaner kan beaktas som en betydande utsläppskälla av mikroplaster. Fyllnadsmaterialet som används på konstgräsplaner kallas granulat och går under definitionen mikroplast. De som används främst på den svenska marknaden är SBR, TPE, EPDM och R-EPDM. LÄS MER

 3. 3. Effekt av tid och temperatur på homogeniseringsresistenta spermatider

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Stålheim; [2018]
  Nyckelord :Homogeniseringsresistenta spermatider; förvaringstid; Temperatur; testikelvävnad; Tjur;

  Sammanfattning : Bedömningar av reproduktionstoxicitet görs på både tama och vilda djur, ibland används djurarter som så kallade indikatorarter. En indikator kan beskrivas som en icke-mänsklig organism vilken kan reagera på en miljöförorening innan föroreningen påverkar människor. LÄS MER

 4. 4. Samvetsfrihet som rättsligt begrepp – En rättsvetenskaplig analys av samvetsfrihetens självständiga betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Leonard Wigen; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; statsrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The judgment of the Swedish Labour Court AD 2017 no 32 concerned a Christian midwife who wanted employment at three women’s clinics on the condition that she could not participate in abortion activities. In that regard, she claimed that the freedom of conscience should be distinguished from the freedom of religion under Article 9 in the European Convention on Human Rights. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskans roll i sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Anna Olsson; Helena Tengvall; [2018]
  Nyckelord :Midwife in school education; Midwifery health promotion; Public health work; Needs of midwife; Collaboration; Sexual education; Excellence.; Barnmorskan i skolan; Barnmorskans hälsofrämjande folkhälsoarbete; Behov av barnmorskan; Samarbete; Sex- och samlevnadsundervisning; Spetskompetens.;

  Sammanfattning : Background: Today, most of the sex education takes place in school. Studies shows shortcomings in this education and that students experience shortage of the knowledge wanted regarding this subject. Research has also shown that young people prefer to accomplish sex education with someone who feels comfortable and has good knowledge of the subject. LÄS MER