Sökning: "reproduktion sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden reproduktion sociologi.

 1. 1. Från jämställdhetsmål till aktiva åtgärder - En studie om jämställdhetsarbete i en facklig organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Frida Stranne Stark; [2019-08-23]
  Nyckelord :Facklig organisation; Genus; Jämställdhet; Motstånd;

  Sammanfattning : Syfte:Syfte är att undersöka förutsättningar för det interna jämställdhetsarbetet i en facklig organisation och hur en facklig organisation implementerar och inventerar jämställdhetsarbete i sin egen organisation. För att skapa en djupare förståelse av organisationens jämställdhetsarbete anläggs i uppsatsen ett genusperspektiv som problematiserar relationerna mellan makt och kön i organisationen. LÄS MER

 2. 2. Experten har talat – Om konstruktion och reproduktion av maskulinitet i studiosamtal om fotboll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johan Persson; [2019]
  Nyckelord :hegemonisk maskulinitet; våld; etnicitet; kvalitativ innehållsanalys; Eurotalk; Social Sciences;

  Sammanfattning : Fotboll är Sveriges mest populära sport och dominerar stora delar av svensk media. Hyllandet av den starka vinnaren för samtidigt med sig ett förakt för den svaga förloraren. Samtidigt sägs vi leva i ett demokratiskt samhälle där allas lika värde eftersträvas. LÄS MER

 3. 3. Att välja sin framtid. En jämförande studie av ungdomars tankar kring studie- och yrkeskarriär.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Stefan Langendorf; [2019]
  Nyckelord :Studieval; jämförelse; utbildning; reproduktion; klass; ungdomar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Skolsegregationen har ökat och det finns stora skillnader i hur olika skolor presterar. Den här uppsatsen undersöker om det finns några skillnader i hur niondeklassare i en svensk kommun i huvudstadsregionen ser på sin studie- och yrkesframtid. LÄS MER

 4. 4. Vem får arbeta med reklam? : En kvalitativ studie om skapandet och reproduktion av homogenitet i reklambranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Rebecca Nigren; Tina Risberg; [2018]
  Nyckelord :Homogeneity; Advertising; Intersectional; Capital; Habitus; Homosocial reproduction; Homogenitet; Reklambranschen; Intersektionalitet; Kapital; Habitus; Homosocial reproduktion;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate underlying factors that create and maintain homogeneity in the advertising industry, and how those who produce advertising relate to this. The study is based on an intersectional perspective in order to reach a deeper understanding of how inequality is created in the advertising industry. LÄS MER

 5. 5. Att vara eller inte vara på rätt plats : Om statushierarkier bland skådespelare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Therése Jirek; [2018]
  Nyckelord :Actors; status; professional pride; professional identity; Skådespelare; status; yrkesstolthet; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : The thesis Att vara eller inte vara på rätt plats – Om statushierarkier bland skådespelare is a qualitative study, conducted by me, Therése Jirek, with the purpose of investigating the status hierarchies between actors educated at the public Swedish theater universities and actors educated at private/non public/other theater schools. The study also investigates how the hierarchies affect the work, social relations and dynamics between the actors. LÄS MER