Sökning: "reproduktionstoxicitet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet reproduktionstoxicitet.

 1. 1. Effekt av tid och temperatur på homogeniseringsresistenta spermatider

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Stålheim; [2018]
  Nyckelord :Homogeniseringsresistenta spermatider; förvaringstid; Temperatur; testikelvävnad; Tjur;

  Sammanfattning : Bedömningar av reproduktionstoxicitet görs på både tama och vilda djur, ibland används djurarter som så kallade indikatorarter. En indikator kan beskrivas som en icke-mänsklig organism vilken kan reagera på en miljöförorening innan föroreningen påverkar människor. LÄS MER

 2. 2. Effect of perfluorononanoic acid (PFNA) on bovine early embryo development in vitro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jacklin Kjellgren; [2017]
  Nyckelord :bovine; embryo development; IVF; IVP; perfluorononanoic acid; PFNA; mitochondria; lipid; toxicity;

  Sammanfattning : Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASs) is a large family of highly fluorinated chemicals, used in different commercial products (e.g. in clothing, shampoos, kitchenware and fire-fighting foams) utilizing their different properties, and have been found in wildlife, humans and in the environment. LÄS MER

 3. 3. Reproduktionsstörande ftalater i hundleksaker på den svenska marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sandra Nohrborg; [2015]
  Nyckelord :ftalater; hundleksaker; reproduktionstoxicitet; reproduktion; antiandrogena substanser; endokrinstörande ämnen;

  Sammanfattning : Ftalater är benämningen på en grupp kemikalier som används som mjukgörare i olika material. Ett av de vanligaste användningsområdena är som mjukgörare i polyvinylplast (PVC) vilket är ett material som används till många produkter, till exempel leksaker. LÄS MER