Sökning: "reptiles"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet reptiles.

 1. 1. Djur i klassrummet : Uppfattningar och upplevelser med reptiler och insekter i klassrummet av elever i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Emilia Claesson; [2021]
  Nyckelord :Affection of animals; pupils perceptions; reptiles; insects; classroom pets; Djurs påverkan; elevers uppfattningar; reptiler; insekter klassrumsdjur;

  Sammanfattning : Djur kan påverka människor på många olika sätt. Djur kan påverka människors fysiska hälsa genom att sänka kolesterolhalten och blodtryck, de minskar även stress och ångest. Att använda sig av djur i undervisningen påverkar även barn. LÄS MER

 2. 2. Domestic cats’ effect on urban wildlife : using citizen science and camera traps

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Kajsa Johansson; [2021]
  Nyckelord :domestic cat; Felis catus; camera traps; citizen science; visitation frequency;

  Sammanfattning : Europe has transformed from areas dominated by agricultural and rural to gradually becoming urban communities. With the development in urban and suburban areas, more non-native species have increased, especially domestic species, about 25% of all Swedish households obtain one or more cats. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas fjällbärande reptiler av klimat- och habitatförändringar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Karin Jannerman; [2019]
  Nyckelord :fjällbärande reptiler; klimatförändringar; habitatförstörelse; termoreglering; reproduktion; effekter;

  Sammanfattning : Fjällbärande reptiler (Squamata) är en av de artrikaste ordningarna bland ryggradsdjuren och innefattar ormar, ödlor och masködlor. De finns utspridda på alla kontinenter förutom Antarktis och har anpassat sig till många olika habitat och miljöer. LÄS MER

 4. 4. Varför svalde svanödlor (Reptilia, Plesiosauria) stenar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Clarence Lagerstam Lorien; [2018]
  Nyckelord :svanödla; Kristianstadbassängen; magstenar; MPSI; OPI; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Svanödlor (plesiosaurier) är en utdöd grupp marina reptiler med en global utbredning. I magregionen hos vissa svanödleskelett förekommer stenar. Syftet med denna rapport är att undersöka från vilken miljö svanödlor hämtade magstenar (gastroliter) och vilken funktion de senare hade. LÄS MER

 5. 5. Vård av exotiska smådjur : omvårdnad av reptiler på klinikens stationärvårdsavdelning, med inriktning på ödlor, ormar och sköldpaddor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Kristoffer Elofsson; Lilian Eliasson; [2018]
  Nyckelord :reptil; ödla; orm; sköldpadda; stationärvård; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöktes reptilers behov och vilka faktorer som är avgörande för att reptiler ska må bra och hålla sig friska. Samtidigt undersöktes hur väl dessa behov och faktorer tillgodoses och tillämpas i kliniksammanhang och i kommersiell verksamhet som håller reptiler. LÄS MER