Sökning: "republik"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet republik.

 1. 1. Polsk nationalism i två perspektiv : En jämförande studie av texter av Józef Piłsudski och Jarosław Kaczyński

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Erik Wirdheim; [2018]
  Nyckelord :Józef Piłsudski; Jarosław Kaczyński; polska Legionerna; Polens självständighet; polsk nationalism; Polen 100 år; Marek Migalski; Hans-Ulrich Wehler; Józef Piłsudski; Jarosław Kaczyński; Legiony polskie; niepodległość Polski; polski nacjonalizm; stulecie niepodległości Polski; Marek Migalski; Hans-Ulrich Wehler;

  Sammanfattning : Efter mer än ett sekel som ockuperat återetablerades Polen år 1918 som ett självständigt land. Den unga republiken kom under nästan tjugo års tid att ledas av marskalk Józef Piłsudski, känd för sina nationalistiska idéer. LÄS MER

 2. 2. Ukraїnas självständighet 1917 i svensk press 1917–1918

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Leo Bergman; [2017]
  Nyckelord :Ukraine Peace; Ukraїna; Ukraine; independence; 1917; 1918; independence movement; peace treaty; invasion; invasion war; independence war; freedom war; freedom struggle; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; holodomor; 1921; 1923; Norrskensflamman; Moskali; Dalpilen; Kalmar tidning; Göteborgs Aftonblad; Aftonbladet; Kyiv; Odesa; Charkiv; Dnipro; Crimea; revolution; UNR; Ukraine’s National Republic; press; swedish press; press survey; press study; communism; leninism; Moksel; genocide; Petrograd; coup d état; CHEKA; nkvd; Moskau; GPU; KGB; lenin; Red Army; Soviet; Soviet Union; bolsheviks; socialists; Moscovia; red terror; communist terror; SSU; socialdemocrats; red guardian; red guard; white guardian; black guard; Finland; Sweden; Finnish independence movement; terrorist organization; commission; civil war; invasion; genocide; proletarian; bolshevik terror; cadets; moscovian threat; russian threat; muscovites; Pultava; Poltava; Tauria; Katerynoslaw; Chernihiv; Ottokar Czernin; Weimar republic; Deutsches Reich; interim government; national hero; mensheviks; maximalists; minimalists; provisional government; Rada; supremacy; central powers; Germany; Deutschland; German Empire; Kaiser Wilhelm; Treaty of Brest-Litovsk; Belarus; communist propaganda; Mohilev; peace negotiation; Caucasus; Cuban; Don; Ukrajina; UkrajinaFreden; Ukraїna; Ukraina; självständighet; 1917; 1918; självständighetsrörelse; Tidningsuppsats; presstudie; pressundersökning; tidningsstudie; dagspress; rikspress; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Norrskensflamman; Moskali; Dalpilen; Holodomor; 1921; 1923; Kalmar tidning; Göteborgs Aftonblad; Aftonbladet; Kommunism; Sovjet; bolsjeviker; Petrograd; Krim; Charkiv; Odesa; Dnipro; Kyjiv; Revolution; Leninism; statskupp; TJEKA; nkvd; GPU; KGB; lenin; invasionskrig; invasion; fredsavtal; socialister; kommunister; röda armén; röd terror; kommunistisk terror; SSU; socialdemokrater; rödgardister; vitgardister; svarta gardet; Finland; Sverige; finska självständighetsrörelsen; terrororganisation; kommission; inbördeskrig; folkmord; självständighetskrig; proletär; bolsjevikiska terrorismen; kadetterna; ryssar; rysshotet; Moskovitien; Poltava; Pultava; Taurien; Katerynoslaw; Tjernihiv; Czernin; nationalhjälte; mensjeviker; maximalisterna; minimalisterna; interimregering; provisorisk regering; rada; suprematien; centralmakterna; Tyskland; Weimar republic; Deutsches Reich; Tyska riket; Kaiser Wilhelm; Treaty of Brest-Litovsk; Belarus; kommunistpropaganda; Mohilev; fredsförhandling; Kaukasus; Kuban; Don;

  Sammanfattning : This dissertation is a quantitative study with elements of qualitative analysis. The purpose of this quantitative study was to investigate WHAT was written about Ukraine's independence 1917 in Swedish press 1917–1918. LÄS MER

 3. 3. Watering down justice : energy justice in the Inga dams case in the DRC

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Ruth Krüger; [2017]
  Nyckelord :hydroelectric dams; energy justice; sustainability science; Democratic Republic of Congo; post-colonial context; Social Sciences;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is energy justice and sustainability science, and the argument is based on a case study of the Inga dams. Substantial further development of hydropower is planned at the Inga dams, located on the Congo River in the Democratic Republic of Congo. LÄS MER

 4. 4. Factors affecting reproductive performance and health in dairy cows in Tajikistan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Michelle Alexius Lindgren; [2017]
  Nyckelord :reproduction; dairy production; Tajikistan;

  Sammanfattning : In Central Asia one can locate the smallest landlocked country of the former Soviet Union; Tajikistan. The country is a presidential republic and has been since the independence from Russian Soviet 1991 and is now one of the 15 former Soviet countries with the lowest per capita GDP. LÄS MER

 5. 5. Upplevelse och erfarenhet av sociokulturellt och sociopolitiskt betingade aktiviteter utifrån ett turkiskt och ett svensk-turkiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Kerim Arhan; [2017]
  Nyckelord :Immigration; förändring; inflytanden; kollektivism; individualism; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det turkiska samhällsfundamentet vilar på en kollektivistisk värdegrund sammanfogad med en republik inspirerad av Västeuropa som etablerades av Mustafa Kemal Atatürk 1923. Hur påverkar detta individer som bor och verkar i det turkiska samhället och de som immigrerat till det svenska samhället i förhållande till sociokulturellt och sociopolitiskt betingade aktiviteter och aktivitetsval? Studien syftade till att undersöka upplevelser av aktivitet från ett turkiskt och ett svensk-turkiskt kulturperspektiv och eventuella förändringar eller frånvaron av sådana i samband med immigration och över tid. LÄS MER