Sökning: "reputation"

Visar resultat 1 - 5 av 962 uppsatser innehållade ordet reputation.

  1. 1. University-industry collaboration and its effects on innovative thinking among students

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Svenja Nadine Haller; [2020-07-22]
    Nyckelord :innovation; innovative thinking; university-industry collaboration; types of university-industry collaboration; industry student collaboration; knowledge transfer; real-world experience students;

    Sammanfattning : Due to the pressure for industry to constantly innovate to keep the leading edge,companies are more and more pursuing external sources of innovation to speed upthe innovation process. University{industry collaboration, which is later referred toas UIC, enables open innovation, co-creation and the collective creation of knowledge. LÄS MER

  2. 2. Green City Branding – How people respond to the built environment

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Peter Olsson; [2020-06-23]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

  3. 3. Ett förbättringsarbete av elevhanteringsprocessen på LFV

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

    Författare :Douglas Skoog; [2020]
    Nyckelord :employer branding; generation y; improvement; onboarding; student management; elevhantering; employer branding; förbättring; generation y; onboarding;

    Sammanfattning : Att attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens är någonting alla företag behöver uppmärksamma och kontinuerligt arbeta med för att uppnå. Genom att företag uppvisar att de är attraktiva arbetsgivare via ett gott rykte och en gripande introduktion för nyanställda kan de locka och bibehålla kvalificerade medarbetare. LÄS MER

  4. 4. Protection of the Reputation : Its Role and Balance with the Right to Freedom of Expression

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Sergey Blagoveshchenskiy; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  5. 5. Kunskapsunderlag eller skyltfönstermaterial? : En kvalitativ studie om SKL brukarundersöknings användning inom IFO verksamheter

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

    Författare :Alina Musatoiu; Alexandra Skrapegård; [2020]
    Nyckelord :Swedish Association of Local Authorities and Regions; user survey; Personal and Family counselling Services; quality; logic of “display window”; new institutionalism; transmission of ideas; SKL brukarundersökning; IFO; kvalitet; skyltfönsterlogik; nyinstitutionalism; idéspridning;

    Sammanfattning : Vår studie grundas på en fråga som vi tidigare inte har kunnat få tydligt svar på: vilken betydelse har SKL:s brukarundersökningens användning inom IFO:s verksamheter? Enligt Socialstyrelsen är det bara en tredjedel av Sveriges kommuner som använder SKL brukarundersöknings resultat för att utveckla sina IFO verksamheter. Forskning visar också att den information som utvärderingar genererar inte används på ett tydligt sätt. LÄS MER