Sökning: "resa om paris"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden resa om paris.

 1. 1. ”Din anledning att resa är vår anledning att flyga mer hållbart” : Ett konsumentperspektiv på SAS hållbarhetsarbete i en miljömässigt ohållbar bransch

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Julia Härnälv; Lisa Lingsarve; [2020]
  Nyckelord :Climate change; sustainability; aviation industry; Paris Agreement; consumer perspective; Klimatförändring; hållbar utveckling; flygindustrin; Parisavtalet; konsumentperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flygindustrin står för en stor del av världens totala koldioxidutsläpp som påverkar vårt klimat negativt. Forskning visar att antalet flygresor kommer att öka och bidra till 22% ökat koldioxidutsläpp till år 2050. LÄS MER

 2. 2. Possible Implications of Mobility as a Service in a Mid-sized City : A Case Study of a Utility Company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sara Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Transport Systems; Sustainable Mobility; Mobility as a Service; Business Models; Circular Business Models; and Product-Service Systems; Hållbara Transport System; Hållbar Mobilitet; Mobility as a Service; Affärsmodell; Cirkulär Affärsmodell; och Produkt-Tjänste Service;

  Sammanfattning : The human behaviour is the greatest source of greenhouse gas emissions, and according to the Paris Agreement, the transport sector should lower their emissions by 70 % compared to the year 2010. Today, many organizations seek competitive advantage from service-oriented business opportunities to create further value for customers by fulfilling their problem and need. LÄS MER

 3. 3. Reseskisser

  Master-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Jens Lindqvist; [2009]
  Nyckelord :skissa; resa; landskapsarkitektur; process; verktyg; omgivning;

  Sammanfattning : My objective with the work, Travel Sketches, is to develop an approach to sketching as a landscape architect in connection with the field trip. Previous experiences and reference places are vital parts during the creation of new design proposals. It is by visiting and experiencing places that valuable knowledge is acquired. LÄS MER