Sökning: "resande"

Visar resultat 1 - 5 av 313 uppsatser innehållade ordet resande.

 1. 1. Arbetsterapeuters upplevelser av Agenda 2030 i det praktiska yrkeslivet : En kvalitativ intervjustudie om hållbar utveckling i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Anna Bjurenius; Sofie Dammbro; [2021]
  Nyckelord :Climate change; Global Goals; Health; Occupational Therapy; Sustainable Development; Arbetsterapi; Globala målen; Hållbar utveckling; Hälsa; Klimatförändringar;

  Sammanfattning : Arbetsterapeuters uppfattning om Agenda 2030 i det praktiska yrkeslivet är outforskat inom arbetsterapi. Världen står inför en hållbarhetskris och de pågående klimatförändringarna är relaterade till människans aktiviteter i vardagen, såsom resande och konsumtion (Dieterle, 2020). LÄS MER

 2. 2. A Game of Phone Tag : A qualitative study of women living away from loved ones

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jessica Hansson; Eveline Wester; [2021]
  Nyckelord :Female expats; Co-presence; Feeling scripts; COVID-19; Sweden; Kvinnliga expats; Co-presence; Feeling scripts; COVID-19; Sverige;

  Sammanfattning : In today’s globalized world leaving one’s country of origin to move abroad has become more common,which often results in families and loved ones living apart from each other. This qualitative study aimsto explore professional women’s experiences of living abroad and their ways of coping with being awayfrom their loved ones. LÄS MER

 3. 3. Elevers omvärldskunskap i årskurs 6 : En kvantitativ studie med fokus på namngeografi, samt läge- och storleksrelationer i Europa och världen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Domby; [2021]
  Nyckelord :name geography; geographical frame of reference; map; continents; geography; namngeografi; geografisk referensram; karta; världsdelar; geografi;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt elevers kunskaper angående namngeografi samt läge- och storleksrelationer kopplat till Sverige, Norden, Europa samt världen. Studiens syfte är att undersöka om elevernas kunskaper påverkas av deras resvana, ursprung, kön eller annan vistelse utomlands. LÄS MER

 4. 4. Kommuners arbete för att minska biltrafiken - Utmaningar och målkonflikter i Göteborg, Borlänge och Jönköping

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Alva Rosager; [2021]
  Nyckelord :sustainable transportation; goal conflicts; municipal planning; car traffic; climate mitigation; Sweden; Göteborg; Gothenburg; Borlänge; Jönköping; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : There is a great need to figure out how to reach our many ambitious climate goals. This thesis focuses on municipal goals concerning reducing car traffic, and studies three municipalities (Göteborg, Borlänge and Jönköping) who have all adopted clear goals concerning decreased car traffic. LÄS MER

 5. 5. Vad krävs för att nya pendlarparkeringar i Gävle kommun skall fungera?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Sara Öberg; Hanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :Commuter parking; emission reduction; central business district; public transport; survey; interview study; Pendlarparkeringar; utsläppsminskning; central business district; kollektivtrafik; enkätundersökning; intervjustudie;

  Sammanfattning : Pendling in till stadens centrum orsakar trafikköer och dålig luft samtidigt som fordonstrafik står för en av de största utsläppskällorna av växthusgaser i Sverige. Pendelparkeringar representerar ett mer miljövänligt alternativ men det utnyttjas inte till fullo. LÄS MER