Sökning: "reservdelar"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet reservdelar.

 1. 1. Reducering av verktygskostnade

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Linus Nyström; Elias Hallberg; [2020]
  Nyckelord :PDCA; cutting time; tool cost; PDCA; skärtid; verktygskostnad;

  Sammanfattning : Bucher Emhart Glass i Örebro arbetar med bearbetning och tillverkning av maskindelar, reservdelar, fixturer och prototyper för formning av glasbehållare. Nyligen har företaget installerat nya maskingrupper där varje maskin har ett verktygsförråd på några hundra verktyg. LÄS MER

 2. 2. Återbruk av vitvaror - En Kvalitativ studie om hinder, drivkrafter och utvecklingspotential

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Emelie Wihlborg; [2020]
  Nyckelord :recycling; reuse; whitegoods; circular economy; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Återbruka mera vitvaror! En undersökning av det som borde vara självklart enligt avfallshierarkin De resurser som finns på jorden utarmas mer och mer för varje dag som går. Hur vårt ekonomiska system är uppbyggt med att utarma resurser, producera, och till sist slänga våra produkter är i längden ohållbart. LÄS MER

 3. 3. Availability vs. Cost Efficiency : A Case Study Taking on an Integrated Approach to Spare Part Distribution in the High-Tech Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emma Boström; Julia Lundell; [2020]
  Nyckelord :Spare part management; Inventory; Classification; Demand Forecasting; Distribution Network; Integrated approach; Aftermarket supply; Reservdelshantering; Lager; Klassificering; Efterfrågeprognoser; Distributionsnätverk; Integrerad strategi; Eftermarknadsförsörjning;

  Sammanfattning : Finding the proper balance between availability and cost efficiency is an important concern within spare part management. Spare part suppliers need to respond quickly to customer demand as a stock-out can have severe consequences for both the customer and the supplier. LÄS MER

 4. 4. Design of a Test Equipment : Quality Control on Hydraulic Quick Couplings Used in the Excavation Industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Daniel Andersson; Robin Florbrant; [2020]
  Nyckelord :Industrial design engineering; mechanical engineering; product design; ergonomics; anthropometrics; machine safety; repetitive work; test equipment; hydraulic quick coupling and excavator.; Teknisk design; maskiningenjör; produktdesign; ergonomi; antropometri; maskinsäkerhet; repetativt arbete; testutrustning; hydraulisk snabbkoppling och grävmaskin.;

  Sammanfattning : Construction machines use quick couplers to rapidly change the attached tool. The gear lets the machine operator control the hooking and unhooking of the tool from inside of the cabin. This saves time and makes construction work much easier for the workers. LÄS MER

 5. 5. Smartare reservdelshantering : En studie som undersöker förändring av kostnad utan att sänka tillgängligheten vid en gemensam reservdelshantering för ett storskaligt produktionsföretag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Felix Stålhult; Emil Lindqvist Bergh; [2020]
  Nyckelord :Joint spare parts management; Inventory management; Properties; Restricted capital; Poisson distribution; LCC analysis; Gemensam reservdelshantering; Lagerhantering; Egenskaper; Bundet kapital; Poissonfördelning; LCC-analys;

  Sammanfattning : A functional spare parts management for a producing paper industry is a key to maintain an efficient production. A non functional component of a value-creating chain may lead to major financial losses. A downtime in a plant is normally costly and can amount to hundreds of thousands of swedish crowns. LÄS MER