Sökning: "reserve demand"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden reserve demand.

 1. 1. Marginaler för morgondagen : En kvantitativ analys av flexibiliteten hos aggregerade laddande elbilar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Albin Karlén; Sebastian Genas; [2021]
  Nyckelord :Electric car charging; energy forecasting; balance markets; flexibility; smart charging; demand response; ancillary services; time series; Elbilsladdning; energiprognostisering; balansmarknader; flexibilitet; smart laddning; efterfrågeflexibilitet; stödtjänster; tidsserier;

  Sammanfattning : Elektrifieringen av bilflottan sker i rasande takt. Även andra samhällssektorers efterfrågan på el väntas öka drastiskt under kommande decennier, vilket i kombination med en växande andel intermittenta energikällor trappar upp påfrestningarna på elnätet och ställer krav på anpassningar. LÄS MER

 2. 2. Storskalig elektrifiering av bilar och dess påverkan på Sveriges elnät

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energisystem

  Författare :Matilda Hallin; Cornelia Eriksson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett mål i Sveriges klimatpolitiska handlingsplan är att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser med minst 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. En viktig åtgärd för detta är elektrifiering av fordon. Syftet med denna rapport är att undersöka hur en elektrifiering av personbilsflottan kan påverka Sveriges elnät. LÄS MER

 3. 3. Virtual Power Plant Optimization Utilizing the FCR-N Market : A revenue maximization modelling study based on building components and a Battery Energy Storage System. Based on values from Sweden's first virtual power plant, Väla.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Bill Edwall; [2020]
  Nyckelord :Virtual power plants; Battery energy storage system; Frequency containment reserve – normal; component optimization;

  Sammanfattning : Renewable energy resources are projected to claim a larger part of the Swedish power mix in coming years. This could potentially increase frequency fluctuations in the power grid due to the intermittency of renewable power generating resources. These fluctuations can in turn cause issues in the power grid if left unchecked. LÄS MER

 4. 4. Techno-economic analysis of Battery Energy Storage Systems and Demand Side Management for peak load shaving in Swedish industries

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi; KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Benjamin Skog Nestorovic; Douglas Lindén; [2020]
  Nyckelord :Peak load shaving; battery energy storage system; demand side management; Fast Frequency Reserve market; power tariff; Effektoppsreducering; batterilagringssystem; efterfrågeflexibilitet; Fast Frequency Reserve; effekttariffer;

  Sammanfattning : The Swedish electrical grid has historically been robust and reliable, but with increased electrification in numerous sectors, out-phasing of nuclear power and a high market diffusion of wind power, the system is now facing challenges. The rotational energy in the system is expected to decrease as a result of higher shares of intermittent energy sources, which can affect the stability of the grid frequency negatively. LÄS MER

 5. 5. Business Model Design for Digital Energy Trading Platforms : An Exploratory Study of Local Energy Market Designs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Isabelle Granath; Kristin Holmlund; [2020]
  Nyckelord :Local Energy Markets; Flexibility; Prosumers; Market Design; Multi-Sided Platform; Distributed Energy Resources; Aggregator; Business Model; Multi-Level Perspective;

  Sammanfattning : The traditional electricity market, holding centralized authority over consumers, is no longer adequate seeing a shift towards a more electrified, decentralized, and digitalized society. Increased energy prices, raising concerns about climate change, and tightening governmental regulations have resulted in that an extensive diffusion of renewable energy sources has evolved. LÄS MER