Sökning: "reseupplevelser"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet reseupplevelser.

 1. 1. Flight mood: on : En kvalitativ studie om anpassad musik efter sinnesstämningar inom flygbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Regina Fransson; Josefine Raun; Felicia Sjöblom; [2018]
  Nyckelord :Ljudsinnet; musik; sinnesstämning; varumärke; musikpsykologi; kundvärde; upplevelse; digitalisering; tidsuppfattning;

  Sammanfattning : Syfte och Forskningsfrågor Syftet med uppsatsen är att undersöka hur flygbolag, ur ett företagsperspektiv, kan arbeta med ljudsinnet i form av anpassad musik efter resenärers sinnesstämningar under en flygresa. Detta för att visa hur flygbolagen kan arbeta med musikpsykologi med hjälp av digitaliseringen och därmed skapa mer personliga reseupplevelser för sina konsumenter som även gynnar deras varumärke. LÄS MER

 2. 2. Exploring the benefits and challenges of AR in an outdoor tourism experience

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Yinan Xu; [2018]
  Nyckelord :Augmented reality; outdoor Mobile Augmented Reality; MAR; AR in tourism; ARKit;

  Sammanfattning : With the development of resilient computer vision algorithms, mobile augmented reality (MAR) technology is now accessible for most smartphone users. There are a lot of MAR applications available on the App Store and Google Play. However, most of the applications are games for indoor usage. Outdoor MAR commercial applications are rare. LÄS MER

 3. 3. It takes two to tango : En studie av kunders inflytande på varumärken inom reseindustrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Maria Strannelid; Charlotte Stenström; [2017]
  Nyckelord :Customer; Brand; Digitalization; Travel Industry; Brand Identity; Kunden; Varumärket; Digitaliseringen; Reseindustrin; Varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor Syftet med studien är att klargöra och analysera kundens inflytande på varumärken inom reseindustrin. Med detta syfte som bakgrund formuleras följande tre forskningsfrågor med fokus på reseindustrin: Vad utmärker kundens roll? Vad innebär digitaliseringen för företagens sätt att arbeta med varumärken? Hur kan kunden påverka ett varumärkes identitet? Metod Uppsatsen är utformad utifrån en kvalitativ forskningsmetod, som har en deduktiv ansats med induktiva inslag. LÄS MER

 4. 4. KEX : Ett designkoncept för en mobil applikation som stödför delade reseupplevelser med kollektivtrafiken

  L3-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Eva-Maria Ternblad; [2013]
  Nyckelord :Användarcentrerad design; kollektivtrafik; Webb 2.0; reseupplevelse; reseplanerare; fokusgrupper.;

  Sammanfattning : Enligt det så kallade fördubblingsmålet skall antalet resor med kollektivtrafiken fördubblas i Sverige fram till år 2020. För att nå upp till detta behövs inte bara investeringar utan även strukturella förändringar och nya sätt att tänka kring människors resande, ett synsätt som delas av myndigheter och forskningscentra på ett internationellt plan. LÄS MER

 5. 5. Creating Traveller Experiences - Travellers' Perspective

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Bernadett Kovacs; Sofia Boström; Ariane Duthoit; [2009]
  Nyckelord :interrail; interrailer; travel experience; tågluffa; tågupplevelser; reseupplevelser; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : We were interested in how travellers create their experiences and we wanted to focus on their role in creating these experiences. Because there has not been a study made about InterRailing in recent years we are going to study this subject. Our aim is that this study will contribute to the research on traveller experiences.. LÄS MER