Sökning: "residential development"

Visar resultat 1 - 5 av 484 uppsatser innehållade orden residential development.

 1. 1. The climate impact of different building systems : A study regarding materials in residential buildings and their environmental impact

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Maria Darle; Saga Lindqvist; Bezawit Tsegai; [2019]
  Nyckelord :Building system; LCA; construction phase; CO2-equivalent emissions; multi-family houses;

  Sammanfattning : This report was done on behalf of Uppsala municipality with the aim to investigate how much the CO2-equivalent emissions differ between different building systems during the construction phase, considering the different choice of material used in the frames. Several multi-family houses with different building systems were therefore studied and compared by using previous LCA from collected climate reports regarding each construction project. LÄS MER

 2. 2. Development of a Smart Charging Algorithm for Electric Vehicles at Home

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Rebecca Segelsjö Duvernoy; Johanna Lundblad; [2019]
  Nyckelord :smart charging; electric Vehicle; photovoltaic; household load; self-consumption;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to develop a smart charging algorithm for electric vehicles (EVs) and examine the potential of the smart charging scheme, compared to uncontrolled charging scheme at residential houses with an installed photovoltaic (PV) system. The thesis examines if smart charging can increase the photovoltaic self-consumption and self-sufficiency of houses. LÄS MER

 3. 3. Social infrastructure in new urban areas

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Maria Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Social infrastructure; development; municipality; urban areas; Social infrastruktur; exploatering; kommun; stadsmiljö;

  Sammanfattning : Social infrastructure is premises or housing for municipally financed and statutory service such as schools, preschools, retirement homes and LSS or other social apartments. They can be built either stand-alone or integrated, where the former is constructed as its own building on a reserved site for the specific purpose, while the latter is an incorporated in space in a building which otherwise is typically intended for ordinary residential housing. LÄS MER

 4. 4. ljudstörning från trafiken : Essingeleden, Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Faten Almubareki; [2019]
  Nyckelord :Buller; bullerpåverkan; riktvärden; ekvivalentljudnivå; maximalljudnivå; bullerdämpning; mätningar; beräkningar; tyst sida;

  Sammanfattning : The purpose of this degree project is to investigate noise problems for residential areas close to roads with very intense traffic. The area Lilla Essingen in Stockholm has been investigated and most focus is on noise measurements outdoors and different measures for noise reduction in the area. LÄS MER

 5. 5. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Linde; [2019]
  Nyckelord :öppen dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; biofilter; bioretention; regnbäddar; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Vatten finns överallt omkring oss, och spelar en livsviktig roll för våra samhällen. Men vad händer när vattnet i staden istället blir till ett problem som måste lösas? I detta examensarbete undersöks hur en medveten design kan förbättra den rubbade vattenbalansen i staden samtidigt som den bidrar till attraktiva och välbehövliga miljöer för människorna som bor där. LÄS MER