Sökning: "residential dialogue"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden residential dialogue.

 1. 1. Cykelbanan i fokus vid arbetspendling : en undersökning om konsekvenser i stadsbilden vid huvudnätsstandard

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oskar Persson; [2018]
  Nyckelord :Alingsås; cykelplanering; cyklism; cykelbanor; konsekvenser i landskapet; stadsplanering;

  Sammanfattning : Cykelplanering ställs inför stora utmaningar i dagens samhälle. Bara genom att cykla korta sträckor i svenska städer upplever jag brister i cykelinfrastrukturen. I detta arbete undersöker jag vilka konsekvenser i stadsbilden det skulle bli om policydokuments krav på cykelbanor appliceras i fysisk struktur. LÄS MER

 2. 2. Social hållbarhet i renoveringsprocessen : En studie om hur dialog, jämställdhet och trygghet främjas vid ombyggnationer av bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/ByggteknikUppsala universitet/Kulturvård; Uppsala universitet/ByggteknikUppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Oskar Pennanen; Simon Syed; [2018]
  Nyckelord :Social hållbarhet; renoveringsprocessen; trygghet; miljonprogrammet; åtgärdespaket; dialog; renoveringsbehov;

  Sammanfattning : This report examines the correlation between social sustainability and the renovation process, focusing on the aspects; dialogue, gender equality and security. They were chosen after an interpretation of needs was done with help from a literature study. LÄS MER

 3. 3. Från grundskola till häkte : - En studie av medborgardeltagande på Malmvägen

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Matilde Österholm; [2018]
  Nyckelord :Citizen; Participation; Dialogue; Communication; Consultation; Malmvägen; Influence; Medborgarinflytande; Samråd; Systemtilltro; Medborgare; Kommunikation; Dialog; Malmvägen;

  Sammanfattning : Tänk dig att du läser lokaltidningen och slår upp en artikel om att ett häkte ska byggas i Sollentuna. Några sekunder senare inser du att det långt gångna förslaget innebär att det placeras mittemot ditt sovrumsfönster. Hur skulle du reagera? För snart 15 år sedan föreslog Kriminalvårdsstyrelsen ett nytt häkte i Sollentuna. LÄS MER

 4. 4. Analys av centralt beslutad extern tredjepartslogistik i Vallastaden : En fallstudie gällande värdeskapande för byggentreprenörens logistikverksamhet

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik;

  Författare :Gustav Edstrand; Jacob Engberg; [2017]
  Nyckelord :Construction Logistics; external third-party logistics; supply chain; Bygglogistik; Extern tredjepartslogistik; Supply Chain Management;

  Sammanfattning : Purpose: External logistics coordination was decided after a long procurement process while parts of the project Vallastaden already started construction. The external logistics company creates and implements a logistics solution in a short time. LÄS MER

 5. 5. Malins nya park i stadsdelen Ör, Sundbybergs kommun : utveckling av planprogram genom medborgardeltagande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Åsa Wolgast; Linda Grimheden; [2017]
  Nyckelord :Medborgardialog; Delaktighet; Social hållbarhet; Utveckling av miljonprogramsområden;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att med invånarnas delaktighet utforma ett planprogram med mål och strategier för utvecklingen av Malins park som svarar mot dagens behov och ger förutsättningar för en socialt hållbar utemiljö. Vi har med detta examensarbete utfört en medborgardialog i två steg. LÄS MER