Sökning: "residential quality"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden residential quality.

 1. 1. Young People Living in Residential Care in Estonia: Pathways to Further and Higher Education

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Gerda Heinma; [2018-07-23]
  Nyckelord :educational choice; educational pathway; Estonia; out-of-home care; residential care; young people.;

  Sammanfattning : Educational outcomes of children and young people in out-of-home care are internationally well researched. Relatively less is known about the basis for their choice of educational pathway. The aim of this degree report is to determine the different influences behind educational choices of young people in residential care. LÄS MER

 2. 2. Att tillgängliggöra vattnet : ett gestaltningsförslag för ett stadsnära vattenrum

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Moa Danielsson; [2018]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; tillgänglighet; användbarhet; tillgängliggöra vatten; vattenrum; vatten som designelement; Ulricehamn; Ulricaparken;

  Sammanfattning : Tillgången på grönytor minskar alltmer i takt med att städerna förtätas och nya bostadskvarter byggs ut vid gammal industrimark vid vattnet. Detta ställer högre krav på kvaliteten, tillgången och nåbarheten till den bostadsnära naturen som även ska klara ett högre besökstryck på grund av den stora inflyttningen till tätorterna. LÄS MER

 3. 3. Förorten som socialt problem? : Förortsungdomars egen beskrivning av sin verklighet i bostadsområdet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Rayan Daklallah; Ida Persson; [2018]
  Nyckelord :Suburbs; youths and suburbs; suburban youths.; Förort; ungdomar och förorter; förorter; förortsungdomar.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the perspective of suburban youths on their residential are. This research is based upon qualitative interviews. In order to analyse the qualitative interviews that will be conducted, two theories will be implemented. LÄS MER

 4. 4. Light and Perception of safety in-between buildings : The role of lighting in perception of safety from a female perspective in in-between spaces of residential areas

  Magister-uppsats, KTH/Ljusdesign

  Författare :Seyedehfatemeh Dastgheib; [2018]
  Nyckelord :Lighting design; perceived safety; urban space; in-between space of residential area; outdoor lighting; visibility; social lighting; gender equality; illumination; female perspective;

  Sammanfattning : This thesis will investigate the relationship between lighting and perception of safety through a case study. The main focus of this study is outdoor lighting with consideration of gender equality and perception of safety. LÄS MER

 5. 5. Stockholm on the edge : Defining quality in the red-green interface of Årsta

  Magister-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :David de Boer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One of Stockholms great qualities is the large amount of green areas in the city. Yet the city needs to densify. Such is the case in the residential neighbourhood Årsta, where the popular Årstaskogen, an urban woodland, may have to make way for new housing, meaning a redefinition of the red-green interface of the area. LÄS MER