Sökning: "residual värdering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden residual värdering.

 1. 1. Osäkerhet och risk vid bedömning av restvärdet för Samhällsfastigheter : En fallstudie av hur fastighetsvärderare hanterar restvärdet för samhällsfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Carl Nielsen; [2019]
  Nyckelord :Salvage value; residual value; terminal value; risk; uncertainty; public property; social infrastructure; Restvärde; Samhällsfastigheter; Restvärdesrisk; Social infrastruktur;

  Sammanfattning : I marknadsrapporter går att läsa att samhällsfastigheter är en lågriskplacering där investerare söker säker hamn när det börjar blåsa. I Catella Property Forecast (2019) bedöms samhällsfastigheter som låg risk med medel-till-hög avkastning. LÄS MER

 2. 2. Komponenter av goodwill - den svenska aktiemarknadens värdering av goodwills komponenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Borgman; Gustav Tönnies; [2017]
  Nyckelord :goodwill; komponenter av goodwill; rörelseförvärv; IFRS 3; IAS 36; värderelevans;

  Sammanfattning : Tidigare studier har funnit att goodwill som tillgång har betydelse för prissättningen av företaget på aktiemarknaden. Det har också kunnat observeras att nedskrivningar av goodwill inte är relevanta för prissättningen av företag på aktiemarknaden. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv på goodwill : En studie om användningen av teoretiska begrepp i praktiken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Therese Larsson; Louise Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Goodwill; top-down; bottom-up; perspective; Goodwill; top-down; bottom-up; perspektiv;

  Sammanfattning : Det finns två typer av goodwill, den första typen är internt upparbetad goodwill och den andra typen är goodwill som uppkommer vid förvärv av företag. Fokus i denna uppsats kommer att ligga på den förvärvade goodwill, som kan upplevas som en svart låda då det kan vara oklart vad posten faktiskt består av. LÄS MER

 4. 4. Värderelevans i redovisningen av immateriella tillgångar : En studie om den uppnådda värderelevansen vid tillämpning av IAS 38 och det allmänna behovet av immateriella tillgångar i den externa redovisningen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Bergström; Anton Björlund-Bergström; [2014]
  Nyckelord :Immateriella tillgångar; IAS 38; konservativ redovisning; värderelevans; residual income;

  Sammanfattning : Lämpligheten i att redovisa immateriella tillgångar har diskuterats länge inom forskningen med varierande åsikter. Förespråkare för en mer omfattande redovisning av immateriella tillgångar menar att det bidrar med ökad relevans i finansiella rapporter, medan andra hävdar att en sådan redovisning skadar redovisningens trovärdighet på grund av bristande verifierbarhet. LÄS MER

 5. 5. Aktievärdering : En kvantitativ studie i värdering med Dividend Discount Model och Residual Income Model i förhållande till P/B-tal som referensvärde

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Monica Sotkasiira; Fredrik Enberg; [2012]
  Nyckelord :Residual income model; P B; ROE; Divident discount model;

  Sammanfattning : .... LÄS MER